Slovenská obchodná a priemyselná komora

Trenčianska regionálna komora SOPK je súčasťou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zriadenej na podporu podnikania, medzinárodnej spolupráce, celoživotného vzdelávania a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy.

https://www.sopk.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined