Slovenská obchodná a priemyselná komora

Trenčianska regionálna komora SOPK je súčasťou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zriadenej na podporu podnikania, medzinárodnej spolupráce, celoživotného vzdelávania a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy.

https://www.sopk.sk

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined