Adresa

Slovenská informatická spoločnosť
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Kontakt

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., predseda

E:  rovan@dcs.fmph.uniba.sk , kancelaria@informatika.sk

W: https://www.informatika.sk

Záväzky: