Slovenská informatická spoločnosť

Poslaním Slovenskej informatickej spoločnosti je vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technológií na Slovensku.

Slovenská informatická spoločnosť reprezentuje slovenskú informatickú komunitu v medzinárodných federáciách informatických spoločností (CEPIS – The Council of European Professional Informatics Societies, IFIP – International Federation for Information Processing). Podieľa sa na ich práci, tvorbe dokumentov a stanovísk a konzultáciách s Európskou komisiou.

https://www.informatika.sk/

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Tvorca politiky


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined