Slovak Telekom

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Telekomunikácie


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined