Slovak Telekom

30. novembra 2021

Adresa

Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.telekom.sk

Záväzky:

Telekom Day: Odborná konferencia o aktuálnych trendoch v sektore IT a telekomunikácií. Pre študentov 4. a 5. ročníka technických univerzít. Celkový počet zúčastnených študentov je v priemere 70. Realizácia prebieha každoročne, aj v roku 2018. V roku 2017 sa konal už 12. ročník odbornej konferencie Telekom Day, ktorá dala príležitosť spoznať nielen odborníkov z praxe, ale najmä nové trendy a technológie. Študenti mali možnosť v 12. ročníku spoznať zblízka ako funguje Smart Home, technológiu VoLTE, navštíviť dohľadové centrum a zúčastniť sa ďalších zaujímavých workshopov a súťaží kde hlavnou cenou bol výlet do T-gallery v Nemecku v Bonne

Online tlmočník: Slovak Telekom prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis zabezpečí debarierizáciu komunikácie ľudí so sluchovou poruchou prostredníctvom digitálnych technológií. Ide o experimentálny projekt zníženia sociálnych bariér v komunikácii nepočujúcich prostredníctvom digitálnych technológií.

On-line tlmočník je služba, ktorá zdarma pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím. Zabezpečuje tlmočenie z a do posunkového jazyka u lekára, v práci, na úradoch, v bankách….
S online tlmočníkom sa môžu spojiť každý pracovný deň. V pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 18:00, v utorok a vo štvrtok od 8:00 do 12:00.

Dopad: 270 registrovaných nepočujúcich , 2500 hovorov – tlmočení z a do posunkového jazyka  
V čase: 01-01-2018 až 31-12-2018

Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018: Slovak Telekom prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii realizuje grantový program so zameraním na organizácie, ktoré dokážu pomocou informačno-komunikačných technológií (IKT) zlepšiť život Nepočujúcich. Cieľom je podporiť rozvíjajúce sa aplikácie a technológie, ktoré pomáhajú búrať bariéry medzi Nepočujúcimi, umožňujú jednoduchšiu komunikáciu, zlepšujú prístup k informáciám a podporujú bezpečnosť pri práci s informáciami.

#102 Kódovanie – školenia pre učiteľov 
Vzdelávanie dobrovoľníkov z radov zamestnancov, ktorí vzdelávajú učiteľov ZŠ po Slovensku ako pracovať s code.org a učiť deti kódovať.

Zručností: Vzdelávanie – 15 dobrovoľníkov z radov zamestnancov, 15 školení 
Dopad: Skupina 2250 detí 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 10-02-2019 
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 31-12-2019 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
Projekt je realizovaný skupinou firiem združených v BLF v rámci programu Digital Skills. Do apríla sa bude realizovať zaškolenie dobrovoľníkov z firiem. Do konca roka budú prebiehať školenia v jednotlivých krajských mestách. Podrobné informácie o školenia: www.ds.blf.sk

#105 Telekom Day 2019 
Odborná konferencia o aktuálnych trendoch v sektore IT a telekomunikácií.

Zručností: Vzdelávanie – Študenti 4. a 5. ročníka technických univerzít.  
Dopad: Celkový počet zúčastnených študentov je v priemere 70. 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 11-09-2019 
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-11-2019 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
V roku 2017 sa konal už 12. ročník odbornej konferencie Telekom Day, ktorá dala príležitosť spoznať nielen odborníkov z praxe, ale najmä nové trendy a technológie. Študenti mali možnosť v 12. ročníku spoznať zblízka ako funguje Smart Home, technológiu VoLTE, navštíviť dohľadové centrum a zúčastniť sa ďalších zaujímavých workshopov a súťaží kde hlavnou cenou bol výlet do T-gallery v Nemecku v Bonne.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Telekomunikácie


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať