SKYMOVE.sk

Sme špecialisti na letecké práce, geodéziu a geoinformačné systémy.Poskytujeme služby v mapovaní, skenovaní, meraní a spracovaní priestorových dát, ponúkame školenia a pokročilú GIS platformu.

https://skymove.sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined