Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

29. novembra 2021

Adresa

Mlynské nivy 44/B
821 09  Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.sario.sk/en

Záväzky:

Analýza podmienok a podpora udržania zahraničných investícií v Slovenskej republike: Vypracovanie analýzy o potrebe množstva a kvalifikácii pracovnej sily a požiadaviek v oblasti prípravy ľudských zdrojov pre potreby zahraničných investorov pôsobiacich na Slovensku so zameraním na R&D. Spolupráca s partnermi projektu: IT Asociácia Slovenska, VŠEMvs, Centrá zdieľaných a podnikových služieb, BSC Forum AmCham. Predpokladaný termín realizácie: rok 2018 (ideálne do 30.6.2018).

Podpora vstupu zahraničných spoločnosti so zameraním na R&D na Slovensko: Prezentácia výhod vstupu zahraničných spoločnosti na Slovensko na medzivládnych komisiách, mítingoch SARIO so zahraničnými podnikateľmi so zameraním na R&D, prednostne v IKT sektore. Prezentácia podpory Digitálnej koalície so zameraním na R&D, prednostne v IKT sektore, domácim spoločnostiam, ktoré sa na Slovensku a zahraničí zúčastňujú na medzivládnych komisiách, mítingoch SARIO so zahraničnými podnikateľmi a na zahraničných misiách

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať