Paneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)

30. novembra 2021

Adresa

Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.paneurouni.com

Záväzky:

Lego laboratórium 
Fakulta informatiky vytvorí Lego laboratórium, v ktorom sa budú môcť pripravovať žiaci základných a stredných škôl na medzinárodnú súťaži First Lego League a tiež zorganizuje každoročne jedno kolo celoslovenskej súťaže na fakulte.
Zasmeranie Digitálnych Zručností: IKT špecialisti / Vzdelávanie 
Počet žiakov a študentov zúčastnených každý rok v súťaži: 150, počet zapojených škôl: 15  
Dopad: Zvýši sa záujem o informačné technológie na stredných školách 
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku03-09-2018 
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku30-06-2019 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
1. Zabezpečenie miestnosti pre Lego laboratórium: október 2018
2. Príprava stolov a technického zabezpečenia na Lego súťaž: november 2018
3. Realizácia súťaže First Lego League: január 2019
4. Vyhodnotenie súťaže: marec 2019
5. Ukončenie seminárov pre Lego roboty: jún 2019

Rekvalifikácia pracovníkov  
Rekvalifikácia pracovníkov so systémami ako SAP, email, Excel a pod. Informačný kanál pre starších súčasných aj bývalých zamestnancov, aby nestratili komunikáciu so svojim okruhom kvôli neznalosti IT

Zručnosti: Občania, Pracovná sila – Starší občania nad 60 rokov; Pracovná sila nad 25 rokov 
Dopad: Starší občania nad 60 rokov: 200; Pracovná sila nad 25 rokov: 400 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Ano 
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-10-2018 
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 30-09-2019 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
1. Príprava materiálov pre vzdelávanie: november 2018
2. Oslovenie MPSVaR: november 2018
3. Priebeh kurzov: december 2018 – september 2019
4. opakovanie každoročne

Vytvorenie profesijného študijného programu 
Vytvorenie profesijného študijného programu pre priemysel 21. storočia – Industry 4.0

Zručnost: Pracovná sila, IKT špecialisti, Vzdelávanie – Študenti a externí pracovníci 
Dopad: Študenti a externí pracovníci: 60 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-10-2018 
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 01-09-2020 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
1. Príprava profesijného študijného programu: Procesná informatika
2. Príprava predmetov a informačných listov: december 2018
3. Príprava dokumentov pre akreditáciu: marec 2019
4. Zaslanie na akreditačnú komisiu: marec 2019
5. Schválenie študijného programu: september 2019
6. Začiatok 1. ročníka: október 2019 – august 2020

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Poskytovateľ formálneho vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať