Ministerstvo hospodárstva SR

10. januára 2022

Adresa

Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika

Kontakt

Miriam Letašiová

Generálna riaditeľka sekcie poľnohospodárskeho prostredia a inovácii

E: kancelaria.gtsu@minedu.sk

Whttps://www.mhsr.sk  

F: https://www.facebook.com/mhsr.sk

Záväzky a stav plnenia:

Rozšírenie podujatia Mladý tvorca v rámci JOB EXPO o intenzívnu popularizáciu digitálnych kompetencií v rámci ďalších ročníkov 2018-2020 a o popularizáciu digitálnych kompetencií so zameraním na „Digitálnu ekonómiu“ a riešenie „SmartIndustry“.

Splnený.

Zvýšenie dôrazu pre propagáciu výstupov žiakov stredných odborných škôl pripravujúcich absolventov v skupine odborov 25 – ITaT a prezentácií produktov a výstupov demonštrujúcich prenikanie digitálnych technológií, automatizácie a prvkov umelej inteligencie do výrobných procesov a služieb.

Splnený.

Zapracovanie systému spolupráce, cieľov a vybraných záväzkov vznikajúcej Digitálnej koalície do pripravovaného Akčného plánu inteligentného priemyslu, v časti ľudské zdroje.

Splnený.

Spolupráca s Digitálnou koalíciou a plnenie cieľov a vybraných záväzkov prostredníctvom Akčného plánu inteligentného priemyslu, v časti trh práce a vzdelávania. Zdroj: Akčné plány inteligentného priemyslu.

Stav plnenia k 2019: 50% začaté

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať