Mesto Trebišov

Mesto Trebišov, ktoré tento rok slávi svoje 770. výročie od prvej písomnej zmienky, sa s hrdosťou zapája do Digitálnej koalície a ambiciózne sa usiluje o transformáciu na moderné smart city. Ako zriaďovateľ základných a materských škôl v meste, zodpovedne pristupuje k implementácii Kurikulárnej reformy a Digitálnej transformácie vzdelávacích inštitúcií, čím zabezpečuje kvalitné a inovatívne vzdelávanie pre budúce generácie. Vstupom do Digitálnej koalície mesto posilňuje svoje úsilie v oblasti digitalizácie a modernizácie mestských organizácií, pričom zároveň podporuje progresívnu odpadovú politiku smerujúcu k filozofii Zero Waste, čím prispieva k udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých obyvateľov.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digital transformation


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined