Mesto Kežmarok

Kežmarok je sídlom okresu a jedným zo spišských centier kultúrneho života a turistického ruchu podtatranskej oblasti. Členom Digitálnej koalície je od februára 2018, pričom za svoj aktívny prístup a vynikajúce plnenie záväzkov so smart riešeniami získalo mesto aj ocenenie Digitálna jednotka 2018.

https://www.kezmarok.sk

National Coalition member

Yes

Organization category

  • Iné

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications