Mesto Kežmarok

Kežmarok je sídlom okresu a jedným zo spišských centier kultúrneho života a turistického ruchu podtatranskej oblasti. Členom Digitálnej koalície je od februára 2018, pričom za svoj aktívny prístup a vynikajúce plnenie záväzkov so smart riešeniami získalo mesto aj ocenenie Digitálna jednotka 2018.

https://www.kezmarok.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Iné


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Basic programmes and qualifications