IBM Slovensko

IBM alebo International Business Machines je jednou z najväčších IT spoločností na svete, ale aj na Slovensku. Venujeme sa obchodu, technológiám a priemyslu, kde sa využívajú moderné technológie, ktoré pomáhajú klientom efektívne znížiť náklady a riziká, urýchliť trh, vytvoriť a prevádzkovať podniky. Medzi naše portfólio produktov a služieb patrí cloud computing, kognitívna výpočtová technika, softvér, analytika, Internet of Things ale aj cyber bezpečnosť. Taktiež sa venujeme aj výskumom a IBM Research je najväčšou výskumnou organizáciou na svete. IBM na Slovensku sídli v troch mestách v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Centrá poskytujú finančné a konzultačné služby interným, externým a medzinárodným klientom, ale aj tvorbu a implementáciu riešení internetu vecí IoT, využívajúc kognitívne technológie a analytické schopnosti platformy IBM Watson. Klientské inovačné centrum IBM na Slovensku je jedným z najväčších inovačných centier na svete. Poskytuje IT služby pre celú Európu, ale aj USA a Áziu. IBM vstupuje do Digitálnej koalície s ponukou zvýšiť dostupnosť bezplatného vzdelávania prostredníctvom platformy IBM Skills Build, ktorá je zameraná na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti umelej inteligencie, dátovej vedy ako aj kvantového počítania, http://skillsbuild.org .

https://www.ibm.com/careers/us-en/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Podnik/priemysel


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Veľké dáta
  • Digitálne zručnosti
  • Softvér


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Computer use