ATOS IT Solutions and Services

30. novembra 2021

Adresa

Pribinova 19
81109 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Martin Sura
Štatutár

E: martin.sura@atos.net

W: https://atos.net/sk/slovensko-digitalny-biznis

F: https://www.facebook.com/atos.slovakia

Záväzky:

Podpora vzdelávania za pomoci digitálneho vzdelávacieho obsahu: Podpora vzdelávania na základných a stredných školách za pomoci digitálneho vzdelávacieho obsahu vrátane najmodernejších obsahových foriem, ako je virtuálna realita.
Zručnosti: Vzdelávanie
Dopad: Aspoň 6 propagačných a informačných akcií v priebehu roka. Získanie povedomia o možnostiach digitálneho vzdelávacieho obsahu zo strany zamestnávateľov, učiteľov a žiakov 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Predpokladaný Začiatok Realizácie Záväzku: 19-06-2018 
Predpokladaný Datum Ukončenia Realizácie Záväzku: 19-06-2020 
Odprezentovanie podnety na rozvoj Digitálneho vzdelávania Ministerstvu školstva SR (Do konca roka 2019)
Odprezentovanie podnety na rozvoj Digitálneho vzdelávania ÚPVII (Do konca roka 2019)
Predstavenie práce s virtuálnou realitou v rekvalifikácii a školení pracovníkov na pôde akcií organizovaných kľúčovými priemyselnými zväzmi (do pol roka 2019)
Ad hoc podpora práce s digitálnym vzdelávacím obsahom (vrátane virtuálnej reality) v rozsahu aspoň 12 akcií do dvoch rokov od vstupu do digitálnej koalície

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať