Digital Opportunity Traineeships

11. mája 2021

Iniciatíva Digital Opportunity Traineeships, ktorú financuje Európska komisia, je mostom medzi študentmi a digitálnymi talentmi na jednej strane a spoločnosťami a potenciálnymi zamestnávateľmi na strane druhej. Iniciatíva EÚ poskytuje študentom príležitosť získať priame skúsenosti z prvej ruky v technologických oblastiach, ako sú kybernetická bezpečnosť, strojové učenie, big data a iné. Účastníci sa tiež môžu rozhodnúť prihlásiť na stáže so zameraním na webový dizajn a vývoj alebo softvér, aby si zlepšili svoje digitálne zručnosti v kontexte podnikania.

Program stáží Digital Opportunity bol spustený v roku 2018 pod záštitou programu Erasmus+ a získal finančné prostriedky z programu Európskej únie Horizont 2020. Cieľom iniciatívy je riešiť vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí preklenutím medzery v zručnostiach medzi pracovnou silou a náborovými pracovníkmi a prepojením študentov s potenciálnymi zamestnávateľmi v zahraničí. Iniciatíva zároveň podporuje aj podniky a malé a stredné podniky, ktoré často pociťujú časové a zdrojové obmedzenia a majú problém nájsť digitálne kompetentných zamestnancov. Cieľom projektu Digital Opportunity Traineeships je inšpirovať študentov a absolventov všetkých odborov, nielen tých s technologickým zameraním, aby sa vydali na stáž s cieľom posilniť svoje digitálne kompetencie, zvýšiť svoje vyhliadky na zamestnanie a poskytnúť im príležitosť získať cenné skúsenosti v zahraničí. Stáže sa dajú kombinovať aj so študijným pobytom v zahraničí a môžu trvať od 2 do 12 mesiacov. V prípade intenzívnejších odborov, ako je architektúra alebo medicína, sa stáže môžu predĺžiť až na 24 mesiacov.

Aby ste sa mohli uchádzať o stáže v rámci programu Digital Opportunity, musíte byť čerstvým absolventom so sídlom v jednej z krajín programu Erasmus+ alebo študentom, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania v jednej z nasledujúcich krajín (hypertextový odkaz je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade). Ďalšie informácie a podmienky oprávnenosti nájdete na miestnych zúčastnených univerzitách. Stážisti dostávajú finančnú podporu v priemernej výške približne 500 EUR mesačne, pričom presná suma závisí od krajiny pobytu. Granty sú spravidla spravované prostredníctvom jednotlivých univerzít a nevyžadujú financovanie zo strany podnikov (podniky majú možnosť doplniť granty).

Iniciatíva Digital Opportunity Traineeships je príkladom dobrej praxe nielen z hľadiska jej úspešnosti pri podpore rozvoja pokročilých digitálnych zručností, ale aj v súvislosti s jej silným prepojením s uľahčením perspektív zamestnania. Má široký dosah: platforma ponúka študentom spôsob, ako nájsť relevantné stáže v zahraničí, ktoré sa neobmedzujú len na konkrétne nové technológie, ale aj na súvisiace oblasti IKT, ako je digitálny marketing alebo všeobecné IT zručnosti. Od januára 2021 platforma zhromažďuje viac ako 180 príležitostí v celej Európe, a to online aj osobne. V rámci programu sa tiež podarilo vybudovať silnú základňu relevantných a aktívnych zainteresovaných strán z viac ako 30 krajín. Digital Opportunity Traineeships je škálovateľná iniciatíva v kontexte cieľovej skupiny študentov a ponúka ľahko vyhľadateľnú a prehľadnú databázu.

Dátum začiatku

11/05/2021T00:00:00


Dátum ukončenia

12/05/2021T00:00:00


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Geografický rozsah - krajina

  • Mimo EÚ


Digitálne technológie / špecializácia

  • Veľké dáta


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy


Typ financovania

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať