Občianska spoločnosť pre celoživotný rozvoj zručností v Európe a v partnerských krajinách

30. apríla 2023

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF), platforma celoživotného vzdelávania (LLLP) a Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých (EAEA) spájajú svoje sily pri podpore politického dialógu a partnerstiev medzi vládami a organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v tomto odvetví, a to v partnerských krajinách ETF aj v členských štátoch EÚ, ako prostriedku na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému
celoživotnému vzdelávaniu pre všetkých.
Konferencia Občianska spoločnosť pre celoživotný rozvoj zručností v Európe a partnerských krajináchsa
uskutoční 23. mája 2023 v Bruseli na rue de Spa 2 v Bruseli.

Dôraz sa bude klásť na politiky celoživotného vzdelávania, ktoré by mali formovať všetky zainteresované strany: Ministerstvá, agentúry, školy a iní poskytovatelia odbornej prípravy a ich učitelia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor. Zapojenie organizácií občianskej spoločnosti do politického dialógu a navrhovania prinesie výhody a povedie politiky na riešenie rozmanitosti ľudí a ich vzdelávacích potrieb.

Účastníci konferencie budú diskutovať o podmienkach inkluzívneho politického dialógu o celoživotnom vzdelávaní. Program bude vychádzať zo skúseností, ako je vypracovanie národných stratégií v oblasti zručností v niekoľkých krajinách a/alebo iných prístupov, ktoré riešia problém budovania systémov celoživotného vzdelávania a rozvoja zručností, pričom sa zohľadnia osobitné súvislosti každej krajiny.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Druh iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Nastavenie podujatia

 • O mieste


Start date

23/05/2023T07:15:00


End date

23/05/2023T14:30:00


Cieľový jazyk

 • Angličtina


Country

Belgicko


Street address


City


Postal code


Industry - Field of Education and Training


Timezone


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať