Digitálne_talenty: Program pracovnej mobility

Program ponúkne mladým moldavským talentom – študentom alebo absolventom odborov súvisiacich s IKT – krátkodobé zamestnanie (12 mesiacov) alebo stáž (3 mesiace) v popredných IKT spoločnostiach na Slovensku. To im umožní posilniť svoje odborné zručnosti, získať nové znalosti v stimulujúcom pracovnom prostredí IKT firiem na Slovensku, a tak zlepšiť svoje kariérne vyhliadky v zamestnaní alebo podnikaní. 

Projekt pod záštitou EMA v spolupráci s Digitálnou koalíciou a IT Asociáciou v Moldavsku prispieva k plneniu cieľov migračnej agendy EÚ vytvorením dobre riadenej schémy pracovnej mobility pre mladých absolventov, ktorá je vzájomne výhodná pre obe zúčastnené krajiny, Moldavsko a Slovensko. Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu medzi Slovenskom a Moldavskom v oblasti pracovnej migrácie a podporiť ekonomickú výmenu medzi IKT sektormi oboch krajín. Špecifickým cieľom je vybudovať schému legálnej migrácie na podporu mladých moldavských odborníkov pôsobiacich v IKT sektore. Program zároveň pomôže obsadiť nedostatkové pracovné pozície v IKT sektore na Slovensku a podporí vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností. Špecifickým cieľom je tiež podporiť rozvoj Moldavska reintegráciou úspešných absolventov schémy po ich návrate do Moldavska, a to prostredníctvom ich efektívneho umiestnenia na trhu práce.  Schéma tiež podporí rozvoj obchodných vzťahov medzi súkromnými spoločnosťami v oboch krajinách a prispeje k výmene odborných poznatkov medzi slovenským a moldavským IKT sektorom. 

Súvisiace aktivity

Program pracovnej mobility pre mladých IKT odborníkov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom s názvom Digitálne talenty (DIGI TALENTS) umožňuje účastníkom získať nové zručnosti v TOP IKT firmách na Slovensku a pomáha tiež riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku. Hlavným cieľom...