Snímka obrazovky 2022-04-13 o 6.32.48

S odborníkom o cybersecurity – 50 prednášok pre stredné školy

V máji a júni 2022 sme pre stredné školy na Slovensku zrealizovali 31 z plánovaného počtu 50 bezplatných prednášok a diskusií s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom. Reakcie študentov, ich pedagógov a riaditeľov potvrdili, že poskytnuté odborné informácie, možná hromadná účasť a záživný neformálny prístup (ktorý nedá účastníkom počas prednášky zaspať) sa osvedčil a preto sme vám ponúkli dokončenie série prednášok od 27. septembra do 15. októbra 2022.

Pre stredné školy to boli dva diely prednášok pre študentov i pedagógov školy, časť škôl si trúfla na obe prednášky:

 1. diel: 20 KROKOV K CYBERSECURITY – rýchlokurz najdôležitejších zásad pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete a skúsenosti, kde robíme chyby, na záver bonusová úloha s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom.
 2. diel: 60 MINÚT O CYBERSECURITY – o organizácii kybernetickej kriminality vo svete, viac o etickom hackerovi – ako začať, praktické skúsenosti s možnosťou vyskúšať si odporúčané postupy a aplikácie na vlastnom mobile.

Prednášky úspešne zrealizované v máji a júni 2022

SOŠ polytechnická Humenné, SPŠ Snina, SPŠ technická Martin, SPŠE Zochova Bratislava, SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava,  SPŠE Hálova Bratislava Bratislava, Gymnázium Kukučínova ul. Poprad, SPŠ technická (Technická akadémia) Spišská Nová Ves, Spoj.škola SNP 16 – o.z. SOŠ Polytechnická Sabinov, SOŠ gastronómie a služieb, Prešov, SOŠ-T Hviezdoslavova 5 Rožňava, SPŠE Brezová 2, Piešťany, Gymnázium Trebišovská 12, Košice, SPŠE Plzenská 1, Prešov, SOŠ IT, Tajovského B. Bystrica, SPŠ Hurbanova B.Bystrica, SOŠ-IT Ostrovského Košice, Spojená škola Kollárova 17  Sečovce, SPŠE Komenského Košice.

Prednášky zrealizované na jeseň 2022

SOŠ technická a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola  Rimavská Sobota, SOŠ informačných technológií, Tajovského 30  Banská Bystrica, SPŠ strojnícka „Fajnorka“ Bratislava (dve oddelené prednášky pre študentov aj učiteľov), Gymnázium Ivana Horvátha Bratislava, SOŠ podnikania Strečnianska Bratislava, SPŠE „Adlerka“ Bratislava, Obchodná akadémia Nevädzová ul. Bratislava, Gymnázium Antona Bernoláka Senec, SOŠ IT Hlinická ul. Bratislava, SOŠ elektrotechnická Rybničná ul. Bratislava, Spojená škola Kollárova ul. Sečovce, SOŠ obchodu a služieb Sobrance, Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Gymnázium Komenského Trebišov, SOŠ dopravy a služieb Strážske, SOŠ IT Ostrovského ul. Košice, Gymnázium Lorencova ul. Krompachy, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves.

Karol Suchánek

V 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Ukončil SPŠE v Piešťanoch. Absolvoval špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Medzi jeho klientov patrí T-Systems (teraz Deutche Telekom IT), Národná diaľničná spoločnosť, Microsoft, Boehringer Ingelheim. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť. Pôsobí najmä v Čechách a na Slovensku. Viac na www.karolsuchanek.com.

Digitálna koalícia

Popularizačné prednášky sú organizované a financované z rozpočtu Digitálnej koalície – Národnej koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ako príspevok k plneniu akčného plánu realizácie stratégie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Kontakt – manažér projektu: Andrej Bederka, tajomnik@digitalnakoalicia.sk.

Snímka obrazovky 2022-04-13 o 6.32.48

S odborníkom o cybersecurity – prednášky v máji a júni 2022

Generácia, ktorá dnes vyrastá, vníma a reaguje na rýchlo meniaci sa svet digitálnych technológií veľmi citlivo. Majú ale mladí ľudia dostatočné vedomosti na to, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako mať svoje súkromie pod kontrolou ?

V máji a júni 2022 sme pre stredné školy na Slovensku realizovali 31 z plánovaného počtu 50 bezplatných prednášok a diskusií s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom.

Prednášky pozostávajúce z dvoch dielov sú určené pre študentov ktoréhokoľvek ročníka stredných škôl, i pre skúsenejších a pedagógov, ako zhrnutie zásad a tipy pre bezpečnú prácu s digitálnymi technológiami na internete a pre spoznanie princípov a zvyklostí sveta kybernetického zločinu i možnosti ako s ním bojovať – etický hacker.

Čo môžeme urobiť pre to, aby sme boli na internete v bezpečí? 

 1. diel: 20 KROKOV K CYBERSECURITY – rýchlokurz najdôležitejších zásad pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete a skúsenosti, kde robíme chyby, na záver bonusová úloha s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom.
 2. diel: 60 MINÚT O CYBERSECURITY – o organizácii kybernetickej kriminality vo svete, viac o etickom hackerovi – ako začať, praktické skúsenosti s možnosťou vyskúšať si odporúčané postupy a aplikácie na vlastnom mobile.

S odborníkom o cybersecurity

Prednášky sme realizovali až na jednu prezenčným spôsobom v máji- júni 2022 a budeme pokračovať od druhej dekády v septembri 2022.

Školy si vyberali z ponúknutých dostupných dní v čase od 8,00 do 10,00 alebo od 11,00 do 13,00 na každý vybraný diel prednášky s diskusiou, s určenou  formou pre každý termín:

 • DIŠTANČNE-ONLINE cez MS Teams, Webex, zabezpečili projektor s ozvučením a mikrofónom do väčšej miestnosti, alebo jednotlivých tried pre skupinovú účasť – podľa technických možností školy
 • PREZENČNE v priestoroch, ktoré zabezpečuje škola, škola garantovala súlad s platnými pandemickými opatreniami.

Čas začiatku a konca prednášky bolo možné po dohode mierne upraviť. 

Zástupca strednej školy vyplnil prihlášku na každý diel prednášky v dostupnom termíne s určenou formou. Podľa vyplnenej prihlášky sme školy kontaktovali a spresnili termíny a organizačné zabezpečenie, pri čom sme zohľadňovali vzdialenosť miest v ktorých sa prezentácie uskutočnia. 

Technické vybavenie:

Prezenčnú formu prednášky je najlepšie realizovať vo väčších priestoroch s počítačom s prístupom na internet, s výstupom na projektor a plátno, alebo na veľkú obrazovkou, s ozvučením a podľa veľkosti miestnosti aj s mikrofónom pre lektora, pričom počet účastníkov je obmedzený len veľkosťou priestoru (60 nebol problém, môže byť i viac). Dištančnú formu sme realizovali prenosom na plátno/veľkoplošnú obrazovku s ozvučením a mikrofónom, ktorým kontaktná osoba školy sprostredkovala komunikáciu s „online“ lektorom, prípadne po triedach s počítačom, projektorom a reproduktorom – podľa technických možností školy.

Zrealizované prednášky:

 • 30.máj 2022 08:00-10:00 SPŠE Zochova Bratislava 1. diel
 • 30.máj 2022 11:00-13:00 SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava 1. diel
 • 31.máj 2022 08:00-10:00 SPŠE Hálova Bratislava 1.diel
 • 31.máj 2022 11:00-13:00 SPŠE Zochova Bratislava 2. diel
 • 01.jún 2022 08:00-10:00 Gymnázium Kukučínova ul. Poprad 1.diel
 • 01.jún 2022 11:20-13:20 SPŠ technická (Technická akadémia), Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1.diel
 • 02.jún 2022 08:00-10:00 Spoj.škola SNP 16 – o.z. SOŠ Polytechnická Sabinov 1.diel
 • 02.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ gastronómie a služieb, Prešov 1.diel
 • 03.jún 2022 08:00-10:00 SOŠ-T Hviezdoslavova 5 Rožňava 1. diel
 • 03.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ-T Hviezdoslavova 5 Rožňava 2. diel
 • 07.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Hálova Bratislava 2.diel
 • 15.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Brezová 2, Piešťany 1.diel
 • 15.jún 2022 11:00-13:00 SPŠE Brezová 2, Piešťany 2. diel
 • 16.jún 2022 08:00-10:00 Gymnázium Trebišovská 12, Košice 1.diel
 • 16.jún 2022 11:00-13:00 Gymnázium Trebišovská 12, Košice 2.diel
 • 17.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Plzenská 1, Prešov 1 diel
 • 17.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ IT, Tajovského B. Bystrica 1.diel
 • 20.jún 2022 08:00-10:00 SPŠ Hurbanova B.Bystrica  1.diel
 • 20.jún 2022 11:00-13:00 SPŠ Hurbanova B.Bystrica 2.diel
 • 21.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Prešov 2.diel
 • 21.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ-IT Ostrovského Košice 1.diel
 • 22.jún 2022 08:00-10:00 SOŠ-IT Ostrovského Košice 2.diel
 • 22.jún 2022 11:00-13:00 Spojená škola Kollárova 17  Sečovce 1.diel
 • 23.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Komenského Košice  2.diel
 • 23.jún 2022 11:00-13:00 Spojená škola Kollárova 17  Sečovce 2.diel

Karol Suchánek

V 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Ukončil SPŠE v Piešťanoch. Absolvoval špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Medzi jeho klientov patrí T-Systems (teraz Deutche Telekom IT), Národná diaľničná spoločnosť, Microsoft, Boehringer Ingelheim. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť. Pôsobí najmä v Čechách a na Slovensku. Viac na www.karolsuchanek.com.

Digitálna koalícia

Popularizačné prednášky sú organizované a financované z rozpočtu Digitálnej koalície – Národnej koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ako príspevok k plneniu akčného plánu realizácie stratégie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.

Snímka obrazovky 2022-04-01 o 8.50.18

Naše študentky Vaľa a Lyza v Správach RTVS

Naše študentky 🇺🇦Vaľa z Chersonu a Lyza z Odesy🇺🇦 vo včerajších Správy RTVS porozprávali o svojom úteku z Odesy, prijatí na Slovensku, plánoch do budúcnosti, ale aj o práci v IT a štúdiu na Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave.

„Keď sa skončí vojna, chcem sa vrátiť na Ukrajinu a pomôcť vybudovať moju vlasť,“ povedala Vaľa. Nám neostáva dodať nič iné, než to, že sa im budeme snažiť maximálne pomôcť, aby sa všetky ich plány naplnili.

🔴Prvá časť rozhovoru https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/313620#43

🔴Druhá časť rozhovoru https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/317205#301

Snímka obrazovky 2022-03-15 o 9.19.26

Už len do dnes je možné podať prihlášku na JUNIOR INTERNET!

Kysuce na Youtube, Internetová telefónna sieť, Aplikácia pre rozoznávanie farieb či Online múzeum, to je len výber niekoľkých projektov, ktorých autori odoslali prihlášku na 17. ročník súťažnej konferencie AMAVET-u – JUNIOR INTERNET. Ešte stále váhaš? Prihlasovanie je otvorené do 15. 3. 2022 na webe súťaže.

Článok a foto pôvodne zverejnené na https://www.amavet.sk/junior-internet-netrpezlivo-ocakava-inovacie-ziakov/.

JUNIOR INTERNET netrpezlivo očakáva inovácie žiakov

Kysuce na Youtube, Internetová telefónna sieť, Aplikácia pre rozoznávanie farieb či Online múzeum, to je len výber niekoľkých projektov, ktorých autori odoslali prihlášku na 17. ročník súťažnej konferencie AMAVET-u – JUNIOR INTERNET. Ešte stále váhaš? Prihlasovanie je otvorené do 15. 3. 2022 na webe súťaže.

Do kategórie JuniorLEARN (vzdelávacie projekty) prihlásila súťažiaca Viktória projekt Online múzeum Podpoľanie. „Keďže múzeá museli vlani nedobrovoľne zavrieť svoje brány, pripravili sme online múzeum, ktoré mohli navštíviť všetci potenciálni návštevníci regiónu. Obsahom múzea je prezentácia všetkých remeselníkov, ktorí majú zapísaný Regionálny produkt Podpoľanie. Medzi ďalšie „miestnosti“ múzea patrí história regiónu, ľudový kroj, fujara, salašníctvo, regionálna kuchyňa a pod. Nechýbajú ani regionálne recepty. Umiestnili sme sem aj online kvízy.“

Súťažiaci Marek opisuje aplikáciu RGBer: „Je kompaktným nástrojom na presné rozoznávanie dôležitých atribútov farieb na obrazovke. Dokáže rozoznať akúkoľvek farebnú variáciu RGB spektra v okamihu, v ktorom na ňu používateľ kurzorom ukazuje. Táto možnosť je obohatená intuitívnou funkciou RGBer Mix, pomocou ktorej dokáže používateľ variácie v RGB modeli tvoriť, upravovať a exportovať jej hexadecimálny formát. To všetko je v kompaktnom používateľskom rozhraní.“

Čo všetko ešte môžu mladí nadšenci prihlásiť?

JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn, JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach (napr. vlastný profil), JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní, JuniorTEXT – texty na súťažnú tému Plán obnovy a odolnosti: Slovensko podľa mňa.“

Postupujúcich žiakov AMAVET pozve na finále súťažnej konferencie, na ktorom súťažiaci predstavia svoje práce vo forme 3,5 minútovej prezentácie a zároveň budú súťažiť o hodnotné ceny. Súčasne na svoj projekt dostanú cennú spätnú väzbu a priestor na rozvoj seba i svojho projektu. Súťaž obohatia aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Dávid Richter, riaditeľ súťaže JUNIOR INTERNET

www.juniorinternet.sk

Snímka obrazovky 2022-03-08 o 22.34.19

MDŽ – International women’s day!

#MDŽ2022 💐 tlieskame 👩‍💻 prínosu žien k formovaniu digitálnej budúcnosti Európy.

Viete, že v roku 2020 bolo len 18,5 % IKT špecialistiek v 🇪🇺 ?

#DigitalDecade sa zaviazala do roku 2030 zvýšiť IKT profesionálov v Európe na 20 mil., vrátane zlepšenia rodovej diverzity v technologickom sektore. 💪

Prečítajte si viac https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/european-initiatives/digital-decade?fbclid=IwAR33ggLJKzUdsgYnEuA2vD-g–faK_XYwwpGMVK4t2PcBmjXBtW_jBeEdzE.

Text a obrázok prevzatý z DSJP

Snímka obrazovky 2022-03-01 o 20.28.19

AKTUÁLNE INFORMÁCIE: Pomoc študentkám a študentom na Ukrajine

Chceme na Slovensko dostať talentovaných študentov z Ukrajiny. Zapojte sa programu pomoci aj vy.

Vo štvrtok 24. 2. sme ako jedna z prvých mimovládnych organizácií ostro odsúdili útok Ruska na nezávislú Ukrajinu. Tento čin vojenskej agresie nás nahneval o to viac, že k Ukrajine máme špeciálne vrúcny vzťah.

V roku 2017 sme začali spolupracovať s mnohými prestížnymi ukrajinskými univerzitami na projekte spoločných študijných programoch medzi Ukrajinou a Slovenskom. Vďaka tomuto projektu sme na Slovensko prijali 45 talentovaných študentov z Ukrajiny.

V týchto ťažkých časoch myslíme na nich a aj na ich rodiny, ktoré sú zasiahnuté konfliktom v ich domovskej krajine. Sme pripravení poskytnúť im, ako aj ďalším študentkám a študentom maximálnu pomoc.

V tomto roku bolo do programu prihlásených ďalších 17 ukrajinských študentiek a študentov, ktorí mali prísť na Slovensko. Radi by sme pre nich získali štatút študenta a dostali ich k nám. Aktuálna situácia je však taká, že všetci ukrajinskí muži vo veku od 18-60 rokov sú mobilizovaní a musia zostať na Ukrajine. Preto vyvíjame úsilie, aby sme k nám dostali aspoň študentky.

Aktuálny vývoj situácie

 • Update 1. 3: Kolegovia z moldavskej IT asociácie ATIC nám pomáhajú s presunom ukrajinských študentiek cez Moldavsko do Iasi v Rumunsku, odkiaľ plánujeme ich prelet do Viedne. 
 • Snažíme sa byť v pravidelnom kontakte so zástupcami ukrajinských univerzít zapojených do projektu.
 • Partnerských univerzít na Ukrajine máme celkovo 8, v nedeľu 27. 2. sa na online míting pripojilo len 5 z nich, keďže pedagógovia z 3 univerzít v Charkove a Mikolaeve sa museli ukrývať pred bombardovaním.
 • Deklarovali sme ukrajinským univerzitám, že členovia ITAS, ale aj ďalšie slovenské firmy, sú pripravení prijať viac študentov. Týka sa to aj absolventov bakalárskeho štúdia aj z iných odborov, nielen IT.

 • V spolupráci s našou partnerskou Vysokou školou ekonómie a manažmentu (VŠEM) v Bratislave sme schopní pomôcť aj s presunom pedagógov.

 • Kontaktovali sme univerzity v Odese a Mikolaeve ohľadom špecifikácie počtu študentiek/študentov a ich blízkych, ktorí by mohli prísť na Slovensko. Počty budeme pravidelne aktualizovať na tejto stránke (vid nižšie).

 • Viacerí IT študenti (z toho 2 aj z nášho študijného programu) sa zapojili do aktivít a priprav na kybernetickej útoky voči agresorovi.
 • Zatiaľ sa podarilo dvom študentom a absolventom programu dostať svojich rodičov na Slovensko.

Koho chceme dostať na Slovensko

 1. Študentky/študenti, ktorí už sú/môžu byť zapojení do spoločných študijných programov UKR – SVK.
 2. Študentky/študenti, ktorí študujú, alebo sú absolventmi príbuzného alebo použiteľného odboru, pre ktorých by firmy mohli vytvoriť pracovné miesto.
 3. Rodičia, príbuzní, súrodenci študentov: ako pozitívny príklad uvádzame pomoc spoločnosti PriceWise, ktorá dokázala nájsť pracovné miesto pre matku jednej študentky (farmaceutku)

Zároveň oslovíme Ministerstvo školstva SR, aby urýchlene začalo s udeľovaním tzv. vládnych štipendií a rovnako začalo riešiť spôsob, ako urýchlene priznať ukrajinským študentom štatút študenta bez zbytočných prieťahov ihneď potom, ako budú prijatí na štúdium na slovenskej VŠ.


Zoznam študentiek/študentov, ktorí by mali prísť na Slovensko (priebežne aktualizujeme)

MenoUniverzitaŠtudijný odbor
NAHORNA ANASTASIIA Odessa Polytechnic University123 computer engineering 
Shevchenko Valentyna Odessa national polytechnic university 123 Computer engineering 
Zuieva YelyzavetaOdesа Polytechnic National University123 Computer engineering
Denys NahernyakYuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityComputer Science
Shcherbyna KaterynaOdessа Polytechnic National University104 Physicks and Astronomy. Physicks of nucleus and high energy physicks
Shcherbyna MykhailoOdessа Polytechnic National University104 Physicks and Astronomy. Physicks of nucleus and high energy physicks
Ivanova Nadiia  
Chursina MariaOdessa National Polytechnic University113 – Applied Mathematics
Chursina Svitlana  

 


Firmy, ktoré sa do programu zapojili (alebo sa plánujú zapojiť)

Veľmi pekne ďakujeme všetkým firmám, ktoré reagovali na našu výzvu a rozhodli sa zapojiť do programu pomoci.

Vďaka tomu sa kapacita študentov, ktorých by sme mohli dostať na Slovensko, aby začali študovať na VŠEMvs a praxovať vo firmách, zvýšila na cca 30.

Asseco CE
Atos
BigRing
Deutsche Telekom IT Solutions
Gratex
IBM
O2
Oriwin
Pricewise
Prvá stavebná sporiteľňa
PwC
Resonate
SCR
Siebert & Talaš
Slovenská sporiteľna
Softec
Synpulse
Tatra banka
Tempest
Vnet
Techniserv

 


Ako sa môžem zapojiť?

 • Zvážte, či máte vo svojej firme kapacitu a miesto na prijatie študentov do praxe. Dôležité je, aby sa im po nástupe venoval dedikovaný mentor.
 • Všetky dôležité informácie o projekte nájdete TU. Pozrite si priloženú prezentáciu, pomôže vám lepšie pochopiť, ako program funguje a čo sa od vás ako firmy očakáva. 
 • Ak máte kapacitu prijať študentky/študentov, napíšte nám, spojíme sa s našou partnerskou školou na Slovensku a budeme vás informovať o ďalšom postupe.
 • My pre študentky/študentov zabezpečíme všetko potrebné (vr. všetkej administratívy, ubytovania, IT kurzov, výučby slovenčiny atď.).

 


Užitočné kontakty, kde vám poskytneme všetky informácie

Napíšte nám správu na Facebooku.

Snímka obrazovky 2022-02-16 o 22.56.45

Otvorené výzvy: PODNIKY A INŠTITÚCIE MAJÚ MOŽNOSŤ ČERPAŤ PENIAZE NA PODPORU DIGITALIZÁCIE SLOVENSKA

PODNIKY A INŠTITÚCIE MAJÚ MOŽNOSŤ ČERPAŤ PENIAZE NA PODPORU DIGITALIZÁCIE SLOVENSKA 🌐

Pôvodný text a foto: https://www.facebook.com/photo?fbid=309106474585182&set=a.213084687520695 

📣 Výzvy sú stále otvorené 🔓

☝️ Veľká šanca pre slovenských inovátorov. Európska komisia zverejnila výzvy z priamo riadeného programu Digitálna Európa pre roky 2021-2027, ktorý je v nadchádzajúcich siedmich rokoch jedným z ťahúňov Únie na podporu zavádzania digitálnych riešení vo firmách aj inštitúciách.

💬 „Slovenské podniky a inštitúcie majú veľkú šancu získať prostriedky na nasadzovanie inovácií a využívanie pokročilých digitálnych technológií. Práve tie sú zásadným predpokladom pre úspech slovenských firiem na globálnom trhu. Vďaka nim ľudia na Slovensku dostanú viac príležitostí a lepšie platenú prácu,“ povedala vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová.

🤖 Výzvy podporujú najmä zavádzanie umelej inteligencie, superpočítačov, budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov a kybernetickej bezpečnosti.

📲 Aktuálne otvorené výzvy sú napríklad v oblasti digitálnych médií, bezpečného internetu aj vzdelávania:
📌 Európske observatória digitálnych médií (EDMO) – cieľom výzvy s rozpočtom 11 miliónov eur je vytvoriť národné a nadnárodné centrá na pomoc v oblasti boja proti dezinformáciám v krajinách EÚ. Slovensko takéto centrum síce má, ale má možnosť prostredníctvom výzvy spolupracovať s inými krajinami. Výzva je preto zaujímavou príležitosťou aj pre slovenské mediálne organizácie, či iné malé a stredné podniky, ktoré môžu svojou expertízou v spolupráci s európskymi partnermi prispieť k vzniku a fungovaniu ďalších výskumných centier v Európe.
📌 Centrá bezpečného internetu – výzva s rozpočtom 21 miliónov eur má za cieľ podporiť Centrá bezpečnejšieho internetu tak, aby sa internet stal lepším miestom pre deti. Centrá majú poskytovať poradenstvo o bezpečnosti na internete, vzdelávať, zvyšovať povedomie o tejto téme pre deti, rodičov, učiteľov, odborníkov. Súčasťou je aj spustenie špecializovaných liniek pomoci.
📌 Špecializované vzdelávacie programy v kľúčových oblastiach – cieľom výzvy v hodnote 70 miliónov eur je podporiť vysoké školstvo v príprave excelentných digitálnych špecialistov, zvýšiť počet školení na pokročilé digitálne technológie, najmä v umelej inteligencii, kyber bezpečnosti, kvantových technológiách, blockchain, cloude, robotike a internete vecí. Výzva dáva priamo možnosť, aby sme si na Slovensku vychovali a udržali najlepšie talenty a technické vybavenie.

💸 Miera spolufinancovania projektov je vo výške 50%, 75% alebo 100%. Viaceré výzvy sú aktuálne otvorené do 22. februára alebo 29. marca 2022. Ďalšie výzvy očakávame na jar tohto roka.

👉 Nájdite vhodnú výzvu pre svoj podnik a inštitúciu na európskom Funding&Tenders portáli: https://bit.ly/3uUbift

pexels-alexander-suhorucov-6457480

Výzva pre bilaterálne vzťahy zameraná na iniciatívy ľudia ľuďom realizované v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne

Fond pre bilaterálne vzťahy v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca (ďalej len „Bilaterálny fond GGC“) bol zriadený za účelom posilnenia spolupráce, zlepšenia spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom v oblasti cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, transparentnosti, dobrej správy vecí verených a zodpovedných inštitúcií.

Dátum zverejnenia výzvy: 30. december 2021

Dátum ukončenia výzvy: 30. december 2022, 23:59 hod. SEČ alebo do vyčerpania disponibilnej alokácie

Kód výzvy: GGCBF03

Oblasť podpory: Iniciatívy ľudia ľuďom realizované v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne prispievajúce k posilneniu trilaterálnej spolupráce medzi prispievateľskými štátmi, Slovenskom a Ukrajinou

Maximálna výška žiadaného príspevku: 25 000 EUR

Minimálna výška žiadaného príspevku: Neuplatňuje sa

Spolufinancovanie: Spolufinancovanie sa od žiadateľov nevyžaduje.

Výška alokácie: 76 287,19 EUR

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Správca programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca

Oprávnení žiadatelia a partneri:

 • Oprávnené žiadať o príspevok sú všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v niektorom z prispievateľských štátov.
 • Ďalšie obmedzenia oprávnenosti: Správcovia programov v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a ich Donorskí Programoví Partneri nie sú oprávnení žiadatelia.

Ďalšie podmienky:

1. Každý slovenský žiadateľ musí mať aspoň jedného partnera z prispievateľského štátu a aspoň jedného partnera z Ukrajiny a každý žiadateľ z prispievateľských štátov musí mať aspoň jedného partnera zo Slovenska a aspoň jedného partnera z Ukrajiny. Na realizácii iniciatívy sa môžu podieľať najviac dvaja partneri.

2. Realizácia iniciatívy má byť plánovaná maximálne na 12 mesiacov a zároveň by mala byť ukončená najneskôr do 29. februára 2024.

3. Z bilaterálnej iniciatívy musia mať úžitok slovensko-ukrajinské pohraničné regióny.

4. Podpísané Vyhlásenie o partnerstve, Vyjadrenie záujmu alebo iný obdobný dokument preukazujúci záujem žiadateľa a jeho partnerov spoločne implementovať iniciatívu je povinné.

 

Viac informácií nájdete tu.

Článok pôvodne zverejnený na https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-zamerana-na-iniciativy-ludia-ludom-realizovane-v-slovensko-ukrajinskom-pohranicnom-regione.htm