Združenie DEUS a Digitálna koalícia budú spolupracovať v oblasti vzdelávania verejnej správy

18. mája 2023

Bratislava, 18. mája 2023 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky podpísali memorandum, ktorého cieľom je zaistiť vzájomnú spoluprácu pri agende elektronizácie výkonu verejnej moci.

Spolupráca bude zameraná najmä na edukáciu a vzdelávacie činnosti v oblasti digitálnych zručností, realizáciu spoločných projektov, ale spočívať bude aj vo vzájomnej výmene skúseností a inšpirácií, ktoré priamo súvisia s digitalizáciou samosprávy a štátnej správy.

Združenie DEUS prevádzkuje informačný systém DCOM, ktorý denne uľahčuje prácu viac ako 10-tisíc pracovníkom miestnych úradov a samospráv. Vďaka nemu ponúkajú obce a mestá takmer 140 elektronických služieb pre občanov aj podnikateľov. Pre komplexnú agendu elektronizácie samospráv poskytuje DEUS svojim zákazníkom pravidelné osobné školenia i populárne webináre. Cieľom je tak držať krok s dynamickou agendou a vždy dodržiavať súlad so zákonom, čo IS DCOM svojim zákazníkom garantuje. Jeho služby tak spokojne využíva viac ako 70 percent všetkých slovenských obcí a miest.

„Vzdelávanie pracovníkov úradov v obciach a mestách bolo v DEUSe vždy základným pilierom poskytovaných služieb. Zlepšovanie digitálnych zručností a šírenie osvety o zákone o eGovernmente je kľúčové ako dnes, tak aj pre fungovanie do budúcnosti. Iba informovaný a dobre vyškolený pracovník vie poskytnúť občanovi potrebnú pomoc a kvalitný servis. V priebehu rokov vývoja systému DCOM sa vyvíjal aj náš koncept vzdelávania, ktorý po novom realizujeme v koncepte Akadémia samosprávy. Aj z tohto dôvodu nás veľmi teší nadchádzajúca spolupráca s Digitálnou koalíciou, v ktorej vidíme jasný potenciál, ako rozšíriť vzdelávanie v oblasti digitalizácie a eSlužieb pre celú verejnú správu,“ uviedla Katarína Vladár Lešková, výkonná riaditeľka združenia DEUS.

Digitálna koalícia poskytuje svojim členom platformu pre napĺňanie jej hlavného poslania –  spoločne k lepšej, digitálnej budúcnosti. Jej hlavným cieľom je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku.

Podľa slov Mária Lelovského, predsedu Digitálnej koalície: „Spolupráca Digitálnej koalície so Združením DEUS, ktorú sme podpisom memoranda zahájili, je obrovská príležitosť pre oboch partnerov. Spoločne môžeme ešte účinnejšie prispieť k rozvoju digitálnej spoločnosti na Slovensku, obzvlášť v takom dôležitom segmente, akým je miestna územná samospráva. Testovaním získame tak potrebný prehľad o stave digitálnych zručností zamestnancov, ktorým v spolupráci so združením DEUS ponúkneme bezplatnú vzdelávaciu platformu, ktorá im umožní si potrebné vedomosti doplniť. Máme za to, že skutočne kvalitné služby občanom v oblasti eGovernmentu môžu garantovať jedine kvalitne pripravení odborníci.”

Jedným z prvých projektov, na ktorom bude združenie DEUS a Digitálna koalícia kooperovať, je zlepšovanie digitálnych zručnosti ohrozených skupín zamestnancov vo verejnej správe, pre ktorých počas júna pripravujú spoločný edukačný webinár na tému eSlužieb samosprávy.

Združenie DEUS, ktorého zakladateľom je Ministerstvo financií SR a Združenie miest a obcí Slovenska, pomáha samospráve v oblasti elektronizácie obecných úradov a digitalizácie svojich služieb pre občanov. Aktuálne zastrešuje približne 2 100 obcí a miest Slovenska, teda vyše 70 percent územnej samosprávy, v ktorých aktuálne žije 2,25 milióna obyvateľov a pracuje vyše 10 000 zamestnancov obecných úradov. Len doposiaľ spracoval informačný systém DCOM, ktorý združenie DEUS prevádzkuje, viac ako 7 mil. rozhodnutí a podaní.

Viac o systéme DCOM nájdete na www.dcom.sk.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý
  • Základné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať