Vyšla prvá správa o stave digitálneho desaťročia 

7. novembra 2023

Prvá správa o stave digitálneho desaťročia prináša komplexný prehľad pokroku, ktorý sa dosiahol pri realizácii digitálnej transformácie s cieľom posilniť digitálne suverénnejšiu, odolnejšiu a konkurencieschopnejšiu Európsku úniu. Správa obsahuje posúdenie výsledkov, ktoré EÚ dosiahla v oblasti európskych zámerov a cieľov do roku 2030, pričom sa zameriava na štyri hlavné piliere: digitálne zručnosti, digitálnu infraštruktúru, digitalizáciu podnikov vrátane využívania umelej inteligencie a digitalizáciu verejných služieb. Viac informácií: Vyšla prvá správa o stave digitálneho desaťročia (europa.eu) 

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať