Usporiadali sme Česko – Slovenský INFODAY k výzve v rámci programu Digital Europe

1. novembra 2022

Česká národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania (DigiKoalice)Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pod záštitou Digital Skills and Jobs Platform organizovali 9. novembra 2022 online informačný deň, na ktorom zástupcovia Komisie predstavili Výzvu na vzdelávacie programy v kľúčových digitálnych technológiách.

Na webinár sa pripojili zástupcovia slovenských a českých vysokých škôl, ktorým okrem samotnej výzvy boli poskytnuté informácie k administratívnym úkonom potrebným pre podanie výzvy a navigácia na stránke pre výzvy. Na záver webináru bol poskytnutý priestor na doplňujúce otázky a diskusiu. Hlavným cieľom Česko – Slovenského INFODAY bolo taktiež poskytnúť priestor na predstavenie svojich zámerov potenciálnych žiadateľov a ponúknuť prípadné partnerstvá pre založenie potrebného konzorcia.

Viac o Výzve

Dňa 15. septembra 2022 Európska komisia vyhlásila novú výzvu v rámci programu DIGITAL Europe. Nová výzva „Špecializované vzdelávacie programy alebo moduly v kľúčových kapacitných oblastiach“ podporí rozvoj bakalárskeho a magisterského štúdia, ktoré spoločne navrhnú univerzity, výskumné centrá a podniky aktívne v digitálnej oblasti. Vďaka tejto spolupráci prispejú k vytvoreniu nového dynamického digitálneho ekosystému, v ktorom všetci aktéri aktívni v digitálnej oblasti spolupracujú na prilákaní a udržaní najlepších talentov na celom svete. Termín uzatvorenia výzvy a podania prihlášok je do 24. januára 2023.

Viac informácii k programu Digital Europe

Potrebné linky k Podávaniu výzvy:

Všechny informace k výzvě (Call for proposals)

Stránka k otvoreným výzvam programu Digital Europe na európskom portáli Funding & tender opportunities, kde nájdete všetky informácie k výzvám, vrátane partnerov, kterých môžete oslovit k spolupráci v rámci žiadosti o výzvu.

Sekce F&Q pro výzvy programu Digital Europe

Česká národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania (DigiKoalice)Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sú členmi Digital Skills and Jobs Platform.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý

Geographic Scope - Country

  • Európska únia

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať