Medzinárodné úspechy žiakov Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici

13. októbra 2023

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici – Murgaška, je v odborných kruhoch na Slovensku dobre známa. Má vyše storočnú tradíciu vo vzdelávaní v oblasti elektrotechniky a v posledných rokoch sa sústreďuje aj na informatiku, počítačové siete a inteligentné technológie. Už tradične sa jej žiaci umiestňujú na popredných miestach v odborných súťažiach ako je Zenit alebo SOČ. V uplynulom polroku však dosiahli niekoľko významných úspechov aj na medzinárodnom poli.

V apríli 2023 sa tímu, ktorí tvorili žiaci štvrtého ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie Ivan Lepieš, Milan Hrk a Martin Dzuruš, podarilo v súťaži Networking Academy Games (NAG 2023) dosiahnuť tie najlepšie výsledky a poraziť tímy z ďalších 22 stredných škôl. Navyše, Ivan Lepieš získal v kategórii jednotlivcov vynikajúce tretie miesto. Súťaž pre mladých sieťarov organizuje každoročne spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s vysokými školami. Jej cieľom je dať mladým ľuďom príležitosť zabojovať v konkurencii iných škôl a overiť tak vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré nadobudli počas stredoškolského štúdia.

V septembri ako víťaz celeslovenského kola Zenitu reprezentoval Slovensko na súťaži EuroSkills Samuel Šadlák, žiak tretieho ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie a dosiahol významný úspech – získal „Medailu excelentnosti“ za mimoriadnu tvorivosť. Organizácia EuroSkills spája mladých ľudí, a to nielen žiakov ale aj mladých kvalifikovaných odborníkov a dáva im  šancu súťažiť a naučiť sa ako sa stať najlepšími vo svojich odboroch. Súťaž EuroSkills sa koná každé dva roky a zúčastňujú sa jej sa stovky mladých ľudí do 25 rokov z 32 krajín.

V tomto roku sa v kategórii web developer, v ktorej Samuel súťažil, zásadne zmenili typy úloh v jednotlivých moduloch ako vo frontende, tak aj v backende a využili sa nové developerské nástroje, technológie a frameworky, pridali sa automatické testy, služby s využitím umelej inteligencie. Takže aj po niekoľkých mesiacoch prípravy podľa testovacích projektov z minulých rokov pod odborným vedením Ing. Tatiany Vráblovej zažil veľa adrenalínových chvíľ pri nezvyklých úlohách. Súťažil ako tretiak v konkurencii ďalších 16 víťazov národných súťaží, ktorí boli vo vysokoškolskom veku, niektorí s vlastnou viacročnou komerčnou praxou. Jeho konkurenti častokrát prešli dlhodobou prípravou, vďaka špeciálne najatým expertom a sponzorom, ktorí pripravujú simulačné regionálne kolá obdobných súťaží. Napriek veľkej konkurencii a tlaku dosiahol vynikajúci výsledok.

Aj druhá medaila, ktorú Slovensko tento rok na súťaži EuroSkills získalo, patrí Murgašákovi – absolventovi SPŠ Jozefa Murgaša Filipovi Pavlovičovi, na čo sme veľmi hrdí.

Tretím úspechom, ktorý dosiahli Murgašáci je víťazstvo v medzinárodnej súťaži CyberTron, ktorá je zameraná na kybernetickú bezpečnosť. Cieľom tejto súťaže, ktorá sa konala v septembri 2023 v poľskej Wroclawi, je zvýšiť úroveň vedomostí o témach kybernetickej bezpečnosti, ale usiluje sa aj o prehĺbenie spolupráce medzi partnerskými regiónmi. Mladí IT špecialisti z Poľska, Česka a Slovenska boli rozdelení do medzinárodných tímov. Tohtoročnú súťaž CyberTron vyhral slovensko-poľský tím v zložení: František Mikuláš, Andrej Šmeral (obidvaja študenti Murgašky), Tymon Boliński a Marcel Kosmala. S malým bodovým rozdielom sa umiestnil na druhom mieste tím, ktorého členom bol tiež žiak Murgašky Matej Stehlo.  Úspešní súťažiaci študujú odbor informačné a sieťové technológie a inteligentné technológie.

Škola podporuje účasť študentov v odborných súťažiach, ktoré rozvíjajú a prehlbujú vzdelanie poskytované na vyučovacích hodinách, prinášajú im zaujímavé kontakty s ľuďmi z praxe a často otvárajú cestu k budúcej kariére alebo prinášajú výhodu pri prijímaní na vysokú školu. Pedagógom súťaže poskytujú nové pohľady na obsah a formu odborného vzdelávania a stávajú sa impulzom pre inovácie obsahu vzdelávania v odborných predmetoch.

Úspechy študentov potvrdzujú kvalitu odborného vzdelávania na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša a to, že dokážeme študentov nadchnúť pre študijný odbor natoľko, že svoje vedomosti rozvíjajú aj nad rámec učiva bežných vyučovacích hodín. Vďaka tomu sú úspešní aj v takýchto prestížnych medzinárodných súťažiach, na čo sme veľmi hrdí.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko
  • Poľsko


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať