IT fakulty tvrdia, že hrozí pokles počtu prijatých študentov. Hovorili o tom so štátnym tajomníkom Ľ. Paulisom

30. júna 2022

Problémom je výška dotácie na prijatého študenta.

Včera sa na pôde IT Asociácie Slovenska uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, dekanov Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a nášho vedenia.

Mediačné stretnutie, ktoré sme iniciovali, malo za cieľ riešiť obavy FIIT STU z poklesu počtu prijatých študentov. Podľa dekana I. Kotuliaka, FIIT nemôže prijať všetkých uchádzačov o štúdium, pretože na to nemá dostatok financií.

Dekan FRI UNIZA Emil Kršák podotkol, že dotácia na študenta sa každoročne znižuje. Jeho fakulta sa snaží prijímať z roka na rok viac študentov, no ak chce udržať kvalitu absolventov a zvládnuť vysoký počet študentov, musí si udržať vysokokvalifikovaných pedagógov, čo si vyžaduje zvýšenie finančných prostriedkov na ich mzdy, aby nezvažovali odchod do IT firiem.

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis potvrdil, že rezort chápe potreby trhu práce a akútny nedostatok itečkárov. Zároveň načrtol konkrétne riešenia tejto situácie.

Ako skonštatoval prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský, zamestnávatelia nemôžu akceptovať, že IT fakulty nechcú prijímať študentov, aj vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok IT špecialistov vo všetkých odvetviach, ktoré prechádzajú digitálnou transformáciou.

Účastníci sa dohodli, že v diskusii budú pokračovať po zvážení všetkých možností, ktoré by túto situáciu pomohli riešiť.

Na foto zľava: Mário Lelovský, prvý viceprezident RÚZ & ITAS, Peter Obdržálek, predseda dozornej rady, o.z. LEPŠIE ŠKOLY – PRO ACADEMIA, Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martin Kanovský, GR sekcie vysokých škôl, MŠVVaŠ SR, Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska a Ivan Kotuliak, dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Zdroj text a foto: ITAS.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať