Ako to s digitálnou chudobou na Slovensku vyzerá?

31. marca 2022

INŠTITÚT ROZVOJOVÝCH A DIGITÁLNYCH POLITÍK PUBLIKOVAL ZAČIATKOM ROKA PRVÚ ANALÝZU O DIGITÁLNEJ INKLÚZIÍ NA SLOVENSKU.

Viac ako 90 % slovenských domácností má prístup k internetu.

Internet dnes využíva takmer každý študent či pracujúci, zaostávajú však osoby mimo trhu práce a dôchodcovia. V súčasnosti stále existujú prekážky digitálnej inklúzie niektorých skupín obyvateľstva. Problémom sú najmä nízke príjmy, ktoré neumožňujú kúpu digitálneho zariadenia a nízka úroveň digitálnych zručností. Z hľadiska dostupnosti potrebného IT vybavenia sú najohrozenejšie nízkopríjmové domácnosti s deťmi a seniori. Tieto skupiny si kvôli nízkym príjmom nemôžu dovoliť základné digitálne vybavenie.

Nízke digitálne zručnosti ohrozujú najmä dospelých s nižšou úrovňou vzdelania a ľudí starších než 45 rokov. Viac nájdete na: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/analyza-diskusna-studia-2/

Informácia pôvodne publikovaná na: https://www.facebook.com/photo/?fbid=271336498502893&set=a.152476280388916

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať