Education and Training Monitor 2021

10. decembra 2021

Európska komisia dnes zverejnila výročné vydanie Monitora vzdelávania a odbornej prípravy na rok 2021, správu o vývoji vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a členských štátoch.
Monitor, ktorý počas štvrtého európskeho samitu o vzdelávaní predstavila európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová, analyzuje vyučovanie a učenie sa v digitálnom veku, zaoberá sa udalosťami uplynulého roka a diskutuje o význame digitálnych riešení pre vyučovanie a učenie sa so zameraním na nedostatky, ktoré sa objavili v roku 2020.

Monitor hodnotí, ako v členských štátoch stále existujú veľké rozdiely, a to aj napriek investíciám do infraštruktúry pre vzdelávanie, pokiaľ ide o využívanie technológií vo vyučovaní. 15 % generácie, ktorú by sme definovali ako digitálnych domorodcov, chýbajú základné digitálne zručnosti, ale silné ťažkosti vyjadrujú aj učitelia nižších stredných škôl v krajinách EÚ. Z údajov OECD vyplýva, že len zriedkavo absolvujú školenia o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) na vyučovanie a že učitelia vyjadrujú silnú potrebu profesionálneho rozvoja v oblasti využívania zručností v oblasti IKT na vyučovanie.

Vydanie z roku 2021 sa zameriava najmä na blahobyt vo vzdelávaní a poskytuje prehľad o tom, ako bude nástroj na oživenie a odolnosť podporovať modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ. Keďže členské štáty EÚ uznávajú, že riadne investície do vzdelávania prispievajú k hospodárskemu rastu a sociálnemu začleneniu, počas uplynulého roka podľa najnovších údajov Monitoru udržali verejné výdavky na vzdelávanie na úrovni približne 10 % celkových verejných výdavkov, avšak na dosiahnutie uspokojivého výsledku je potrebné v tomto úsilí pokračovať.
V tomto smere sa politická agenda EÚ naďalej zameriava na vzdelávanie, a najmä na digitálne zručnosti: medzi iniciatívami schválenými v tomto smere Komisia prijala aj nový akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý odráža skúsenosti získané z krízy spôsobenej koronavírusom a vypracúva plán pre vysoko výkonný ekosystém digitálneho vzdelávania s posilnenými digitálnymi kompetenciami pre digitálnu transformáciu.

Viac informácií o Monitore

V Monitore vzdelávania a odbornej prípravy sa každoročne analyzujú hlavné výzvy pre európske vzdelávacie systémy a predstavujú sa politiky, vďaka ktorým môžu lepšie reagovať na potreby spoločnosti a trhu práce. Správa obsahuje porovnanie medzi jednotlivými krajinami a 27 hĺbkových správ o jednotlivých krajinách.

Monitor obsahuje množstvo zdrojov a publikácií:

  • správy o EÚ a jednotlivých krajinách
  • zhrnutie
  • informačný prehľad EÚ
  • infografiky EÚ
  • leták o cieľoch na úrovni EÚ
  • prispôsobiteľné súbory údajov Eurostatu
  • mapy a grafy

Tieto zdroje sú k dispozícii v angličtine a príslušných národných jazykoch v prístupnom html formáte na webovej stránke Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

© Európska komisia

Článok pôvodne publikovaný https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/education-and-training-monitor-2021

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať