Aliancia sektorových rád zabezpečí uplatniteľnosť na trhu práce

31. januára 2023

#Zamestnávatelia spoločne so zástupcami ďalších členských organizácií dnes svojim podpisom potvrdili vznik Aliancie sektorových rád ako záujmového združenia právnických osôb na tripartitnom princípe.

Jej hlavným poslaním bude zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Aliancia s vlastnou právnou subjektivitou, združujúca zástupcov štátu, zamestnávateľov a zamestnancov, bude mať vlastné kompetencie zabezpečovať efektívnejšie sledovanie vývojových trendov na trhu práce a ich prenos do vzdelávania v školách a do ďalšieho vzdelávania.

?Na zabezpečenie svojej činnosti #AlianciaSektorovychRad zriadi sektorové rady podľa jednotlivých oblastí hospodárstva, ktorých úlohou bude najmä monitorovanie vývojových trendov na trhu práce a zabezpečenie ich prenosu do vzdelávacieho systému, tvorba a aktualizácia Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií a posudzovanie kvality vzdelávacích programov v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce.

?„Megatrendy v podobe digitálnej, priemyselnej či zelenej transformácie spoločnosti, ale aj demografické zmeny či aktuálna energetická a inflačná kríza – to všetko sú premenné, ktoré zásadne ovplyvňujú smerovanie trhu práce a jednotlivé požiadavky na zamestnancov. Práve úlohou expertov Aliancie sektorových rád bude tieto zmeny dôsledne sledovať a identifikovať ich možné dopady, ako i požiadavky na potrebné zmeny kvalifikácií. Zamestnaní si tak vďaka nim budú môcť včas rozvinúť práve tie schopnosti a zručnosti, ktoré budú zodpovedať zmeneným, novým, požiadavkám na trhu práce,“ skonštatoval 1. viceprezident #RÚZ, Mário Lelovský.

Členskú základňu Aliancie tvoria Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR#RÚZ, #AZZZ, #APZD, #ZMOS, #KOZSR, #SOS.#trhprace#vzdelavanie#socialnydialog#kvalifikacia#zručnosti#povolanie#slovensko

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať