Zamestnávatelia a samosprávy za kvalitnejšie odborné vzdelávanie

2. mája 2022

ZAMESTNÁVATELIA A SAMOSPRÁVY ZA KVALITNEJŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Prešovský samosprávny kraj má ambíciu zlepšiť vzdelávacie obsahy študijných a učebných odborov na svojich stredných odborných školách a priblížiť sa tak viac praxi a trendom vo firmách. Dosiahnuť to chce aj vďaka spolupráci so zamestnávateľmi. O nových výzvach spoločne obe strany rokovali v stredu 27. apríla v hanušovskom kaštieli.

?‍??Študijné odbory budúcnosti, podpora konkurencieschopnosti podnikateľov v regióne, či racionalizácia siete škôl – to boli hlavné témy stretnutia #RÚZ so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja. Cieľom stretnutia bolo zároveň zhodnotiť doterajšie úspechy v aktívnej spolupráci, ako aj definovať výzvy, pred ktorými stojí stredné odborné školstvo v najbližších rokoch. Zástupcovia oboch strán sa zhodli na tom, že výrazným činiteľom rastu a hospodárskej stability regiónov Slovenska budú v najbližších rokoch práve ľudské zdroje. ?

„V RÚZ sa dlhodobo a intenzívne venujeme téme vzdelávania, vytvorili sme kvalitný odborný tím a sme radi, že našich expertov sme mohli zapojiť do spolupráce, ktorá má zmysel, ako je to práve v prípade Prešovského kraja. Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia, „odberatelia“ absolventov stredných škôl, a samosprávne kraje, ako ich zriaďovatelia, úzko spolupracovali. Našou najdôležitejšou spoločnou úlohou do budúcna je optimalizácia siete stredných škôl, ako i zavedenie nových moderných odborov, napríklad pre zelenú ekonomiku,“ zdôraznil prvý viceprezident RÚZ, Mário Lelovský.

Správa prevzatá z https://www.facebook.com/zamestnavatelia/photos/pcb.5027123664073716/5027099974076085/

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať