Grantová výzva – Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03)

8. novembra 2021

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Prevzaté z https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyskumna-agentura-vyzva-na-podporu-bilateralnych-iniciativ-bin-bf03/ dňa 8. novembra 2021

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov v rámci biznisovej časti programu a posilňovanie biznisových partnerstiev medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska. Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online.

Bližšie informácie o výzve sú dostupné na stránke správcu programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/605-bin-3

Kontaktné údaje na správcu programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP:

bilateralnyfond@vyskumnaagentura.sk; tel.: +421 2 210 13 811, mobil: +421 918 328 463

Programy: Obchod a inovácie

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať