Revolúcia v IT vzdelávaní na stredných odborných školách 28.3.2018

31. marca 2018

[kc_row use_container=”yes” _id=”39903″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”631641″][kc_column_text _id=”932969″]

28.3.2018 IT Asociácia Slovenska, Digitálna koalícia za účasti reprezentantov zamestnávateľov Cisco System SlovakiaAT&T Global Network Services Slovakia, prezidenta Asociácie stredných odborných škôl, zástupcov médií symbolicky na Deň učiteľov na pôde SPŠ na Fajnorovom nábreží v Bratislave potvrdili závery rokovania zamestnávateľov a špičkových stredných odborných škol z 20.3.2018 v Poprade a verejne vyjadrili koniec trpezlivosti s tolerovaním nekvalitného odborného vzdelávania a prípravy študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií, potrebu systematickej podpory kvality vzdelávania a vyzvali na prípravu stredných odborných škôl na štvrtú priemyselnú revolúciu a digitálnu transformáciu – k “revolúcii na stredných odborných školách”.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=”full” _id=”831869″ image_source=”media_library” image=”1019″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}”][kc_spacing height=”20″ _id=”690883″][kc_column_text _id=”175634″]

Dnes spoločnosť traumatizujú nízke platy učiteľov. Zvlášť učitelia informatiky majú ponuky od IT firiem s výhľadom minimálne dvojnásobného platu. Školám chýbajú prostriedky na kvalitné technické vybavenie. Neexistuje objektívny systém hodnotenia kvality stredných odborných škôl vzdelávajúcich v IKT odboroch. Samosprávne kraje často preferujú lokálne záujmy škôl o vzdelávanie v ťažko uplatniteľných odboroch aj napriek tomu, že požiadavky trhu práce sú v súčasnosti úplne iné. Štát o efektívne vynaloženie finančných prostriedkov akoby ani nemal záujem. Následky:

[/kc_column_text][kc_spacing height=”20″ _id=”711467″][kc_single_image image_size=”large” _id=”116901″ image_source=”media_library” image=”1001″ on_click_action=”lightbox” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}”][kc_spacing height=”20″ _id=”650457″][kc_column_text _id=”177534″]

Mario Lelovsky

Prvý viceprezident ITAS a viceprezident RUZ Mário Lelovský: „Prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva prebieha digitálna transformácia, známa tiež ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je najvyšší čas aby sa do týchto procesov rezultujúcich do zmien kvalifikácií zapojili aj stredné odborné školy, ktoré sú významným zdrojom novej pracovnej sily. Oceňujem jedinečný krok riaditeľov špičkových stredných odborných škôl, ktorí sa rozhodli, že nielen na svojich školách, ale v prospech celého Slovenska pomôžu zvyšovať a udržať úroveň vzdelávania. Významným krokom je, že sme sa rozhodli spolu vypracovať nový študijný odbor v oblasti IKT podľa aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov a v súlade s trendmi Industry 4.0.

[clear]

gabriel_galgoci

Zástupca Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a predseda Business Service Center Fóra Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktoré združuje 32 spoločností zamestnávajúcich vyše 31 000 zamestnancov, Gabriel Galgóci uviedol: „V súčasnosti je v oblasti IKT na trhu práce alarmujúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a vo všeobecnosti pracovný trh čelí vážnej disparite medzi dopytom a ponukou. Blízka budúcnosť prinesie výzvy v podobe ďalších inovácií, robotizácie a automatizácie procesov, čo bude vytvárať tlak na lepšie pripravenú a motivovanú pracovnú silu. Sektorová rada, ktorej primárnou úlohou je zosúlaďovanie vzdelávania s potrebami trhu práce, víta túto iniciatívu. Našim cieľom je túto kritickú situáciu riešiť a zabrániť jej ďalšiemu zhoršovaniu.

ITAS, RÚZ a Digitálna koalícia už vyvíjajú maximálne úsilie na získanie podpory štátu pre stabilnú činnosť Sektorových rád v rámci Aliancie sektorových rád a RÚZ spoločne so všetkými sociálnymi partnermi zaslala v marci 2018 list na predsedu vlády SR so žiadosťou vo veci obnovenia činnosti sektorových rád a zabezpečenia ich financovania.

[/kc_column_text][kc_spacing height=”20″ _id=”705511″][kc_single_image image_size=”large” _id=”343561″ image_source=”media_library” image=”1040″ on_click_action=”lightbox” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}”][kc_spacing height=”20″ _id=”861878″][kc_column_text _id=”571674″]

Stredné odborné školy by si mali stanovovať ciele podľa požiadaviek trhu práce a najnovších technologických trendov a vychovávať študentov aj podľa perspektívnych potrieb zamestnávateľov. Je v záujme zamestnávateľov spolupracovať so strednými odbornými školami na vzdelávaní a dávať škole spätnú väzbu o kvalite absolventov. Súčasne je však veľmi dôležité riešiť aj prípravu kvalitných učiteľov odborných predmetov.” konštatoval prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény.

[clear]

Marián Putera z Cisco Systems Slovakia potvrdil, že zámer zvyšovania kvality stredných odborných škôl sa bude môcť i v budúcnosti oprieť o program Cisco Networking Academy, ktorý má na Slovensku už takmer 16 000 študentov v 110 akadémiách, pričom v roku 2018 spoločnosť prijala záväzok v Digitálnej koalícii počet akadémií oproti roku 2016 zvýšiť o 30%. Popri tom bol v roku 2017 s podporou ITAS spustený ďalší projekt podporujúci kvalitu vo vzdelávaní – IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý má ambíciu zapojiť na 500 regionálnych školách vrátane stredných odborných škôl s podporou 5 univerzít minimálne 36 000 žiakov, študentov a vyše 2 000 učiteľov.

[clear]

Potvrdené závery

ITAS, RUZ, Digitálna koalícia v spolupráci so zamestnávateľmi, špičkovými strednými odbornými školami vzdelávajúcimi v odboroch IKT a Asociáciou stredných odborných škôl

  • vyvinú maximálne úsilie a opätovne vyzvú štát na podporu činnosti Sektorových rád;
  • vypracujú systém hodnotenia a zabezpečenia kvality vzdelávania na všetkých stredných odborných školách vzdelávajúcich v skupine odborov IKT;
  • pripravia nový špičkový a perspektívny študijný odbor podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0 a podľa aktuálnych i perspektívnych potrieb trhu práce upravia existujúce odbory vzdelávajúce pre IKT sektor.

ITAS spolu s partnermi tiež

  • zabezpečí prieskum v radoch zamestnávateľov na zistenie ich aktuálnych potrieb v oblasti kvalifikácie absolventov odborov IKT a
  • požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zvýšenie normatívu pre zabezpečenie a zaplatenie potrebných odborných pedagógov, ako aj pre lepšie materiálové a technické vybavenie škôl, aby mohli reflektovať na potreby Industry 4.0 a prebiehajúcej Digitálnej transformácie. Súčasná výška normatívu totiž v žiadnom prípade nepostačuje na zabezpečenie kvalitnej výuky absolventov týchto odborov, ktorí sú na trhu práce mimoriadne žiadaní.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať