CodeWeek_Slovensko: Európsky týždeň programovania

Európsky týždeň programovania predstavuje hnutie na miestnej úrovni organizované dobrovoľníkmi s podporou Európskej komisie. Ktokoľvek môže usporiadať programátorskú aktivitu #CodeWeek a pridať ju na mapu na stránke codeweek.eu, či už školy, učitelia, knižnice, programátorské krúžky, podniky, alebo verejné orgány.

Organizátori tohto ročníka EU CODE WEEK na Slovensku, Digitálna koalícia a Ženský algoritmus s podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a s ambasádorom aktivity na Slovensku – AjTyvIT, s podporou Junior Achievement Slovensko a NEXTECH sa spájaj, aby vytvorili jedinečnú a inšpiratívnu príležitosť pre našich študentov, pedagógov a všetkých, ktorí sú zapojení do oblasti digitálnej edukácie. 

Najpočetnejšie sa do CodeWeek-u v tomto roku zapojili inštitúcie zo stredného (131 aktivít) a východného (73 aktivít) Slovenska. Západ sa zapojil so 48 vzdelávacími aktivitami. 

Súvisiace aktivity

(V Bratislave, 31. 10. 2023)  V dňoch 7.-22. októbra sa uskutočnil v poradí 11. ročník Európskeho týždňa programovania (CodeWeek). Cieľom iniciatívy, do ktorej sa v aktuálnom roku zapojilo až 74 európskych krajín je zviditeľniť programovanie a ukázať nielen mladým, ale aj dospelým, ako...