k projektom dobrého vzdelávania a zvyšovania kompetencií a zručností pre digitálnu dobu, ktoré v spolupráci v Digitálnej koalícii iniciovali a podporujú zamestnávatelia.

Dátum, čas a miesto: 26.11.2019 o 13:00 v knižnici Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2

Seminár je určený predovšetkým pre aktérov dobrého vzdelávania, inovatívnych riaditeľov škôl a učiteľov ako sprievodné podujatie k výročnému rokovaniu Digitálnej koalície. Účastníci seminára sa súčasne môžu zaregistrovať i na Rokovanie Digitálnej koalície, ktoré sa koná v ten istý deň doobeda o 10:00 v Aula Magna FIIT STU.

Vstup na seminár je na základe registrácie voľný: