Sem nám napíšte najmenej raz za rok, ako plníte svoje záväzky. Do sekcie Link URL môžete vložiť odkaz na akúkoľvek stránku, ktorá dokumentuje plnenie záväzku, alebo odkaz na Vami vybrané úložisko, ktoré obsahuje texty a fotodokumentáciu o plnení záväzkov. Do poznámky môžete vložit ľubovoľný text k plneniu záväzkov, alebo čokoľvek zaujímavé na čo si želáte upozorniť. Tiež môžete napísať, čo nám posielate v Link URL, alebo aké máme použiť heslo atp.

Aby sme sa vyhli omylu, označte každý záväzok číselným kódom, ktorý sme mu priradili na stránke Záväzky. O každom plnení jednotlivého záväzku môžete napísať samostatne, alebo naraz o všetkých. Uvítame, ak nám poskytnete informáciu o plnené každého záväzku čo najskôr po tom, ako bol splnený.