Sem nám napíšte najmenej raz za rok, ako plníte svoje záväzky. Každý záväzok označte číselným kódom, ktorý je priradený na stránke Záväzky a podľa svojho uváženia využite kombináciu polí Link URL a Poznámky na odoslanie informácie.

Link URL je určený pre vloženie odkazu na stránku, alebo úložisko (vami používané, alebo verejne dostupné), s väčším obsahom formátovaného textu, foto-dokumentácie, súborov o plnení záväzkov. Pole Poznámky je určené na napísanie neformátovaného textu k plneniu záväzkov, alebo informácie o tom, čo nám posielate v Link URL, inštrukcie, ako to otvoriť a použiť atp.

Uvítame, ak nám poskytnete informáciu o plnení každého záväzku čo najskôr po tom, ako bol splnený. Informáciu o stave plnenia Vášho záväzku (prebieha, splnený, nesplnený) zaznačíme do stránky Záväzky a Vami poskytnuté údaje, obrazové prílohy, odkazy na linky využijeme na pripravovanej stránke Projekty.