Vážený člen Digitálnej koalície,

prijali ste hodnotné záväzky na zlepšenie stavu digitálnych zručností našej spoločnosti. Sem nám prosím napíšte informáciu o plnení každého záväzku čo najskôr po tom, ako bol splnený, alebo aspoň každoročne pred výročným rokovaním Digitálnej koalície: