O čom sme v Digitálnej koalícii rokovali 14. februára 2019

posted in: Aktivity, Rokovanie | 0
[/columns]
Rokovanie Digitalnej koalicie 14.2.2019
Rokovanie Digitálnej koalície 14.2.2019
Vystúpenie premiéra Petra Pellegriniho
Vystúpenie premiéra Petra Pellegriniho
20 členov Digitálnej koalície bolo ocenených cenou Digitálna jednotka za plnenie svojich záväzkov za rok 2018
Ocenenie „Digitálna jednotka“ za rok 2018
[/columns]

Dňa 14.2.2019 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR konalo výročné rokovanie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania. Príprave Slovenska na digitálnu budúcnosť venovali svoju pozornosť účasťou tomto rokovaní aj významní predstavitelia štátu: predseda vlády Slovenskej Republiky a čestný predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini, podpredseda vlády Slovenskej Republiky pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, hostiteľ rokovania minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky Miroslav Lajčák. Výročného rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia súkromného a verejného sektoru, neziskových a občianskych spoločností a zástupcovia vzdelávacích inštitúcií a akademickej obce.

Aktivity a výsledky Digitálnej koalície za uplynulý roku 2018 vyhodnotil predseda jej výkonného výboru, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Digitálna koalícia na tomto rokovaní opäť deklarovala svoj zámer prispieť k úspešnej digitálnej transformácii Slovenska a ocenila 20 členov najlepšie plniacich svoje záväzky v Digitálnej koalícii za rok 2018 cenou „Digitálna jednotka 2018

 

za súkromné spoločnosti:

 • SimpleCell Networks Slovakia
 • Aliter Technologies
 • Learn2Code
 • Microsoft Slovakia
 • Slovak Telekom
 • Soitron
 • T-Systems

za verejné inštitúcie a neziskové organizácie:

 • Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
 • Mesto Kežmarok
 • Združenie miest a obcí Slovenska

za školy a akademické organizácie:

 • Slovenská technická univerzita – Fakulta informatiky a informačných technológií
 • SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici
 • SOŠ technická v Rožňave
 • Súkromná SOŠ Tatranská akadémia
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

za štátne inštitúcie:

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (MŠVVaŠ SR)

 

Digitálna koalícia prijala aj 15 nových členov s ich hodnotnými záväzkami, ktorými prispejú k pripravenosti Slovenska na Industry 4.0 a digitálnu dobu v oblasti ľudských zdrojov:

itStep Bratislava, s.r.o.
SOŠ Ostrovského v Košiciach
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Súkromné banskobystrické gymnázium
Digitálna inteligencia, o.z.
Paneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Stredná odborná škola technická Vráble
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tatrabanka, a.s.
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
TREXIMA s.r.o.
Rozhlas a televízia Slovenska

Novi clenovia DK 02/2019

Novi clenovia DK 02/2019 -2
Akt pristúpenia nových členov k memorandu Digitálnej koalície

 

Digitálna koalícia má po rokovaní dňa 14.2.2019 spolu 67 členov s 219 hodnotnými záväzkami v rôznom stave plnenia. Prečítajte si, čo o výročnom rokovaní napísali zakladatelia Digitálnej koalície IT asociácia Slovenska a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Z rokovania:

MyFotoDK20180214