Digitálne_talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Moldavskom (Digi Talents) 

Projekt pod záštitou EMA – Development and Mobility Agency v spolupráci s Digitálnou koalíciou a IT Asociáciou v Moldavsku prispieva k plneniu cieľov migračnej agendy Európskej únie vytvorením dobre riadenej schémy pracovnej mobility pre mladých absolventov, ktorá je vzájomne výhodná pre obe zúčastnené krajiny, Moldavsko a Slovensko.  

Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu medzi Slovenskom a Moldavskom v oblasti pracovnej migrácie a podporiť ekonomickú výmenu medzi IKT sektormi oboch krajín. Špecifickým cieľom je vybudovať schému legálnej migrácie na podporu mladých moldavských odborníkov pôsobiacich v IKT sektore. Program zároveň pomáha obsadiť nedostatkové pracovné pozície v IKT sektore na Slovensku a podporuje vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností medzi jednotlivými krajinami.