Programovanie robotov v Tatranskej akadémii

posted in: Aktivity | 0

Súkromná stredná odborná škola v Poprade (Tatranská akadémia) reaguje na požiadavky trhu práce a prichádza s ďalšou pridanou hodnotou pre študentov v študijnom odbore” Informačné a digitálne technológie” vybudovaním laboratória robotiky.

Z vlastných prostriedkov zrealizovali prístavbu nových 3 učební, vrátane robotického laboratória. Zakúpili malý priemyselný robot spoločnosti ABB. Študenti okrem doterajších skúseností s programovaním Lego robotov budú mať možnosť získať vedomosti a praktické zručnosti so softwérom a samotným programovaním robotov používaných v priemysle, čím bude zabezpečená ešte väčšia uplatniteľnosť týchto absolventov v praxi.

Robot spoločnosti ABB v praxi

Robot spoločnosti ABB v praxi

Široké využívanie robotov v priemysle, ale aj digitalizácia priemyslu sú spojené s rozbiehaním tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá sa označuje ako Industry 4.0. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša ďalšie zvyšovanie produktivity, vznik vysoko špecializovaných pracovných pozícií nielen priamo u producentov robotov a systémových integrátorov, ale vyvoláva aj veľké investície do obnovy európskeho priemyslu. Len v Nemecku sa očakávajú do roku 2020 investície vo výške 40 mld. EUR a v európskom priestore až 140 mld. EUR. Slovensko, ako priemyselne vyspelú krajinu, by takéto investície nemali obísť (viď. investícia VW v Bratislave – 1000+ robotov), pričom pozitívne ovplyvnia udržateľnosť investícií v tomto geografickom priestore. Robotizáciu tak treba vnímať ako príležitosť, a to z dvoch pohľadov – jednak technologického upgradingu štandardného priemyslu, ale aj rozvoja firiem pôsobiacich v robotike (teda dodávateľov riešení).

Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia je členom Digitálnej koalície.