Vyplňte formulár člena s minimálne jedným záväzkom. Ďalšie záväzky potom môžete pridávať. Výkonný výbor Digitálnej koalície na najbližšom rokovaní rozhodne o nových členoch Digitálnej koalície.