Povinné_zverejňovanie údajov

Spoločne k lepšej, digitálnej, budúcnosti! Práve to je hlavné poslanie Digitálnej koalície, ktorá od roku 2017 združuje organizácie súkromného i verejného sektora s cieľom zabezpečiť podporu domáceho IKT sektora a rozvoj našej krajiny.

Zverejňované dokumenty do 2021

Zmluvy

Centrálny register zmlúv (Objednávateľ = Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky)

 

Objednávky

Por.Čislo obj.DodávateľPredmetDátumSuma
1OBJ-01-2020KROS a.sFakturačný softvér iKros flexi (na 12 mesiacov)07.04.202079,00
2OBJ-02-2020CEELABS s.r.o.Aktualizácia modulov systému pre správu obsahu stránky digitalnakoalicia.sk15.04.202078,00
3OBJ-03-2020CEELABS s.r.o.Webové služby pre zabezpečenie IT Fitness testu 202023.04.202016 920,00
480200001SCRMarketingová podpora k IT FITNESS Testu 202015.04.20203  000,00
5OBJ-04-2020EdenredStravné lístky18.05.2020331,52
6OBJ-05-2020EdenredStravné lístky07.07.2020331,52
7OBJ – 06- 2020LajkaTričká03.08.2020973,98
8OBJ – 06- 2020Advokátska kanc. PaulQPrávne služby a súvisiace náklady02.11.2020451,22
9OBJ – 06- 2020ELEKTROSPED, a.s.Tablety – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov09.12.2020552,00
10OBJ – 06- 2020Internet Mall Slovakia, s.r.o.Reproduktory – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov15.12.2020241,20
11OBJ – 06- 2020AKTIFF, s.r.o.Služby manažéra pre komunikáciu – 1-11/2007.01.20202 000,00
12OBJ – 06- 2020ELEKTROSPED, a.s.Notebooky  – IT FITNESS TEST výhry pre školy11.12.20202 070,00
13OBJ – 06- 2020EDENREDStravné lístky14.12.2020184,00

Faktúry

Por.ČísloSpoločnosťPredmetVSDátumSumaNa základe
1ZFA-01-2020Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.Faktúra za zmluvné plnenie v zmysle zmluvy o spolupráci (IT Fitness test 2020)3020000120.1.202020 000,00ZL-03-2020
2VFA-01-2020Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.Faktúra za zmluvné plnenie v zmysle zmluvy o spolupráci (IT Fitness test 2020)2020000120.1.20200,00ZL-03-2020
3PFA-01-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 2/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20055126.3.202069,42ZL-01-2020
4PFA-02-2020EKORDA s.r.o.Spracovanie daňového priznania z príjmu PO za 201920056226.3.2020150,00ZL-01-2020
5PFA-03-2020EKORDA s.r.o.Poskytnutá konzultačná činnosť na základe zmluvy o vedení účtovníctva20056126.3.2020152,87ZL-01-2020
6ZFA-02-2020KROS a.sFakturačný softvér iKros flexi na 12 mesiacov (preddavková fakúra)642001034 79,00OBJ-01-2020
7PFA-04-2020CEELABS s.r.o.Aktualizácia modulov softvéru pre správu obsahu stránky digitalnakoalicia.sk102020002016.4.202078,00OBJ-02-2020
8PFA-05-2020KROS a.sFakturačný softvér (zúčtovacia faktúra)1420007009.4.20200,00ZFA-02-2020
9PFA-06-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 3/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20078429.4.202057,60ZL-01-2020
10ZFA-03-2020EDENREDStravné lístky74344156418.5.2020331,52OBJ-04-2020
11PFA-07-2020EDENREDStravné lístky97443-011620.5.20200,00ZFA-03-2020
12PFA-08-2020CEELABS s.r.o.Webové služby pre zabezpečenie IT FITNESS TESTU 20201020200021 16 920,00OBJ-03-2020
13PFA-09-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 4/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20095629.5.202057,60ZL-01-2020
14PFA-10-2020SCRFaktúra za marketingovú podporu IT FITNESS TESTu 202020203404.6.20201 500,00 
15PFA-11-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 5/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20115029.6.202057,60ZL-01-2020
16ZFA-04-2020EDENREDStravné lístky82453015627.7.2020331,52OBJ-05-2020
17PFA-12-2020EDENREDStravné lístky97773-011627.7.20200,00ZFA-04-2020
18PFA-13-2020SCRFaktúra za marketingovú podporu IT FITNESS TESTu 202020203631.7.20201 500,00 
19PFA-14-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 6/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20137028.7.202057,60,00ZL-01-2020
20PFA-15-2020LAJKA ADVTričká20202254953.8.2020973,98,00OBJ – 06 – 2020
21PFA-16-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 7/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva2014226.8.2020359,46,00ZL-01-2020
22PFA-17-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 8/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva2016492.10.2020127,68ZL-01-2020
23PFA-18-2020HubHub SlovakiaNájom – 16.10.-31.11.20202020054116.10.2020915,60ZL-04-2020
24PFA-19-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 9/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20178928.10.2020112,38ZL-01-2020
25PFA-20-2020HubHub SlovakiaSecurity deposit2020002419.10.2020504,00ZL-04-2020
26PFA-21-2020Advokátska kanc. PaulQPrávne služby a súvisiace náklady22002006992.11.2020451,22OBJ – 07 – 2020
27PFA-22-2020HubHub SlovakiaNájom – 1.12.2020 – 31.12.20202020059211.11.2020604,80ZL-04-2020
28PFA-23-2020EKORDA s.r.o.Faktúra za 10/2020 na základe zmluvy o vedení účtovníctva20196327.11.2020127,68ZL-01-2020
29PFA-24-2020ELEKTROSPED, a.s.Zálohová platba k zákazce č. 1400955059 – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov54202423719.12.2020552,00OBJ – 08 – 2020
30PFA-25-2020Internet Mall Slovakia, s.r.o.Nákup tovaru – IT FITNESS TEST výhry pre žiakov506062670715.12.2020241,20OBJ – 09 – 2020
31PFA-26-2020AKTIFF, s.r.o.Služby manažéra pre komunikáciu – 1-11/20202000207.12.20202 000,00OBJ – 10 – 2020
32PFA-27-2020ELEKTROSPED, a.s.Zálohová platba k zákazce č. 1400957661  – IT FITNESS TEST výhry pre školy542024688311.12.20202 070,00OBJ – 11 – 2020
33ZFA-05-2020EDENREDStravné lístky900110572414.12.2020184,000BJ – 12 – 2020

Zverejňované dokumenty 2021

Zmluvy

Centrálny register zmlúv (Objednávateľ = Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky)

 

Objednavky

Por.Čislo obj.DodávateľPredmetDátumSumaVOformapozn. pre účtostavXXX
1OBJ-01-2021iKROSÚčtovný softvér2021-03-29 00:00:0079.2nieweb portálNS 1105 2A Účtovníctvo, REZ 1202 Iná réžia, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
2OBJ-02-2021SCR interactive s.r.o.Marketingová a komunikačná digitálna kampaň – zahájenie IT Fitness Testu 20212021-04-01 00:00:006060ánoe-mailNS 1118 IT Fitness Test 2021 Kampaň, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
3OBJ-03-2021CEELABS,s.r.oWebové služby a portál pre zabezpečenie IT Fitness testu 20212021-04-18 00:00:0013.989 ánoe-mailNS 1116 IT Fitness Test 2021 Dizajn WEB servis, WEB, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
4OBJ-04-2021EdenredStravné lístky 1-5/20212021-04-19 00:00:00560nieweb portálNS 1103 1C Personálne výdavky L.Krištofičová, NS 1104 1C Personálne výdavky A.Božiková, REZ 1202 Iná réžia, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície
5OBJ-05-2021Datart - objednávka bola zrušená 10.11.2021Herná konzola PlayStation 5 - odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 14013220242021-04-23 00:00:00500.1prieskum trhue-mailNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieneuhradená, pri prevzatí
6OBJ-06-2021Drone Republic.sk - 4digital s.r.o.GO PRO 7 - odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 20342562021-04-23 00:00:00175prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - prevzatáPFA
7OBJ-07-2021AlzaElgato Ring Light - odmena IT fitness test 2021 obj. č. 4386695102021-04-23 00:00:00233.58prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená pri prevzatí v hotovosti
8OBJ-08-2021iStore.sk -
WESTech s.r.o.
DJI Osmo Mobile 3 Combo odmena IT fitness test 2021 obj. č. 11021319942021-04-23 00:00:00119prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená pri prevzatí v hotovosti
9OBJ-09-2021Axdata.skLogitech web cam odmena IT fitness test 2021 obj. č.161102021-04-23 00:00:0092.53prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - prevzatáZFA-02-2021
10OBJ-10-2021mall.skHerné slúchadlá Kraken odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 128601813 - pozn.: objednávka bola zrušená.2021-04-23 00:00:0067.2prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená, neprevzaná
11OBJ-11-2021abczone.sk - Bliss Tec sroJBL Clip odmena IT fitness test 2021 odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 210401132021-04-23 00:00:0058.99prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená pri prevzatí v hotovostiZFA-03-2021
12OBJ-12-2021AGEM ComputersMyš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 21100325502021-04-23 00:00:0017,15,-prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - čaká sa na doručenieZFA-06-2021
13OBJ-13-2021DomossJBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 021748502021-04-23 00:00:00696.6prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - prevzatá
14OBJ-14-2021Tekra.skExterné disky odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 16191658042021-04-23 00:00:00399.48prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - prevzatáZFA-04-2021
15OBJ-15-2021I SEE IT, s.r.o.Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 20210008052021-04-23 00:00:0068.95prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - prevzatáZFA-05-2021
16OBJ-16-2021Techhouse s.r.o.JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 0853182952021-04-23 00:00:0092.5prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - prevzatá
17OBJ-17-2021redline designRoll Up Digitálna koalíca2021-04-28 00:00:00109niee-mailNS 1120 IT Fitness Test 2021 Iné výdavky a služby; PRJ 1205 2020 IT Fitness Test 2021, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - prevzatá
18OBJ-18-2021tričkáreňTričká digitálna koalícia - IT FITNESS TEST2021-04-28 00:00:002000prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - prevzatá
19OBJ-19-2021Alza.czHerné slúchadlá Razer Kraken X - Mercury2021-05-04 00:00:0068.39prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - prevzatáZFA-09-2021
20OBJ-20-2021Nay, a.s.Hetná klávesnica Razer Ornata V2 RZ03-03380100-R3M1 čierna 2021-09-17 00:00:0099.9prieskum trhuweb portálNS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená - prevzatá
21OBJ-21-2021Trinetus s.r.o.Korektúra správy IT FITNESS TEST 20212021-10-08 00:00:00282NS 1120 IT Fitness Test 2021 Iné výdavky a služby
22OBJ-22-2021redline, s.r.o.Grafické spracovanie, zalomenie a tlač záverečnej správy IT Fitness Testu 2021, Grafický návrh diplomu v elektronickej forme 2021-10-08 00:00:001537NS 1120 IT Fitness Test 2021 Iné výdavky a služby
23OBJ-23-2021EDUAWEN EUROPE s.r.o.Obsahové a grafické vypracovanie základného komunikačného dokumentu pre program rozvoja informatickej a digitálnej kultúry pre školy vo výhľade 20302021-12-17 00:00:0019440ánoe-mailNS 1126 Rozvoj finančnej a digitálnej gramotnosti vo vzdelávaníuhradená
24OBJ-24-2021DANIMANI s.r.o. Sony Playstation 52021-12-31 00:00:00743.3NS 1119 IT Fitness Test 2021 Motivačné odmeny, PRJ 1205 C1-2021 IT Fitness Test 2021,ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalícieuhradená

Faktúry

Por.ČísloSpoločnosťPredmetVSDátum prijatiaSumaNa základe
1PFA-01-2021Mário LelovskýProjekt CEF202100012021-01-07 00:00:001840Mandátnej zmluvy z 13.11.20
2PFA-02-2021EkordaÚčtovné služby2021962021-01-08 00:00:00127.68ZL-01-2020
3PFA-03-2021HubHubNájom202100322021-01-13 00:00:00604.8ZL-04-2020
4PFA-04-2021EkordaÚčtovné služby2101122021-01-29 00:00:00147.84ZL-01-2020
5PFA-05-2021HubHubNájom202100782021-02-10 00:00:00604.8ZL-04-2020
6PFA-06-2021Mário LelovskýProjekt CEF202100052021-02-13 00:00:00391Mandátnej zmluvy z 13.11.20
7PFA-07-2021SCRZáverečná kampaň IT Fitness test 202020211262021-02-16 00:00:001999.2
8PFA-08-2021EkordaÚčtovné služby2103112021-03-01 00:00:0057.6ZL-01-2020
9PFA-09-2021HubHubNájom202101242021-03-16 00:00:00604.8ZL-04-2020
10PFA-10-2021EkordaÚčtovné služby2106022021-04-09 00:00:00109.8ZL-01-2020
11PFA-11-2021EkordaSpracovanie Daňového priznania 202021060122021-04-09 00:00:00420ZL-01-2020
12PFA-12-2021HubHubNájom202101972021-04-15 00:00:00743.04ZL-04-2020
13ZFA-01-2021EdenredStravné lístky 1-5/202190011368092021-04-19 00:00:00560OBJ-04-2021
14PFA-13-2021EdenredStravné lístky 1-5/202190011368092021-04-19 00:00:000ZFA-01-2021
15ZFA-02-2021mall.skHerné slúchadlá Kraken odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 12860181380514547522021-04-23 00:00:0067.2OBJ-10-2021
16ZFA-03-2021AGEM ComputersMyš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 211003255022150153102021-04-23 00:00:0017.15OBJ-12-2021
17ZFA-04-2021I SEE IT, s.r.o.Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 20210008052021ZOO1342021-04-23 00:00:0068.95OBJ-15-2021
18ZFA-05-2021Techhouse s.r.o.JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 08531829521118402021-04-23 00:00:0092.5OBJ-16-2021
19ZFA-06-2021DOMOSSJBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 0217485021748502021-04-23 00:00:00696.6OBJ-13-2021
20PFA-14-2021Dušan Valentovič - TEKRAExterné disky odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 16191658041619158042021-04-23 00:00:00399.48OBJ-14-2021
21PFA-15-2021DOMOSSJBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 0217485021100074082021-04-26 00:00:000ZFA-06-2021
22PFA-16-2021DOMOSSJBL Charge 4 odmena IT fitness test 2021 obj.č. 0217485021100074082021-04-26 00:00:000ZFA-06-2021
23PFA-17-2021Drone Republic.sk - 4digital s.r.o.GO PRO 7 - odmena IT Fitness test 2021 obj. č. 203425642562021-04-26 00:00:000OBJ-06-2021
24PFA-18-2021AXDATA, s.r.o.Logitech web cam odmena IT fitness test 2021 obj. č.161102119972021-04-26 00:00:0092.53OBJ-09-2021
25ZFA-07-2021iKrosÚčtovný softvér6421015312021-04-27 00:00:0079.2OBJ-1-2021
26PFA-19-2021I SEE IT, s.r.o.Razer Slúchadlá odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 20210008052021F009692021-04-28 00:00:000ZFA-04-2021
27PFA-20-2021Bliss tec sroJBL Clip odmena IT fitness test 2021 odmena IT fitness test 2021 obj. Č. 2104011321040082021-04-28 00:00:0058.99OBJ-11-2021
28PFA-21-2021iStore.sk -
WESTech s.r.o.
DJI Osmo Mobile 3 Combo odmena IT fitness test 2021 obj. č. 110213199432021189972021-04-28 00:00:00119OBJ-08-2021
29PFA-22-2021Techhouse s.r.o.JBL slúchadla odmena IT Fitness test 2021 obj.č. 08531829521118622021-04-28 00:00:000
30PFA-23-2021IkrosÚčtovný softvér1421014262021-04-30 00:00:000ZFA-07-2021
31PFA-24-2021AGEM ComputersMyš odmena IT Fitness test 2021 obj. Č. 211003255022110295102021-05-03 00:00:000
32PFA-25-2021EkordaÚčtovné služby2107482021-05-05 00:00:00449.22ZL-01-2020
33PFA-26-2021redlinedesignRoll Up Digitálna koalícia008/20212021-05-06 00:00:00109OBJ-17-2021
34ZFA-08-2021TričkáreňTričká digitálna koalícia - IT FITNESS TEST21900032021-05-10 00:00:00975OBJ-18-2021
35PFA-27-2021HubHubNájom202102652021-05-11 00:00:00662.4ZL-04-2020
36PFA-28-2021EkordaÚčtovné služby2108932021-06-02 00:00:00254.94ZL-01-2020
37ZFA-09-2021Alza.skHerné slúchadlá Razer Kraken X - Mercury4407092332021-06-04 00:00:0068.39OBJ-19-2021
38PFA-29-2021Alza.skHerné slúchadlá Razer Kraken X - Mercury2021-06-09 00:00:000OBJ-19-2021
39PFA-30-2021TričkáreňTričká digitálna koalícia - IT FITNESS TEST218000712021-06-09 00:00:00975OBJ-18-2021
40PFA-31-2021HubHubNájom202103452021-06-11 00:00:00662.4ZL-04-2020
41PFA-32-2021TričkáreňTričká digitálna koalícia - IT FITNESS TEST218000812021-06-17 00:00:00776.1
42PFA-33-2021EkordaÚčtovné služby2110512021-06-30 00:00:00312.3ZL-01-2020
43PFA-34-2021redlinedesignGrafické spracovanie anglickej verzie loga Digitálnej koalície1320212021-07-01 00:00:0060
44PFA-35-2021HubHubNájom202104482021-07-12 00:00:00662.4ZL-04-2020
45PFA-36-2021SCR interactive s.r.o.Marketingová a komunikačná digitálna kampaň – zahájenie IT Fitness Testu 202120215652021-08-03 00:00:006060OBJ-02-2021
46PFA_37-2021EkordaÚčtovné služby2112842021-08-04 00:00:00236.7ZL-01-2020
47PFA-38-2021HubHubNájom202105312021-08-12 00:00:00662.4ZL-04-2020
48PFA-39_2021EkordaÚčtovné služby2114542021-09-09 00:00:00176.64ZL-01-2020
49PFA-40-2021HubHubNájom202106122021-09-13 00:00:00662.4ZL-04-2020
50PFA-41-2021NayRAZER RAZER ORNATA V2-Razer Ornata V2, herná klávesnica61120594952021-09-20 00:00:0099.9OBJ-20-2021
51PFA-42-2021CeelabsWebové služby a portál pre zabezpečenie IT Fitness testu 202110202100362021-10-01 00:00:0013989OBJ-03-2021
52PFA-43_2021EkordaÚčtovné služby2115512021-10-01 00:00:00268.8ZL-01-2020
53PFA-44-2021Trinetus s.r.o.Korektúra správy IT FITNESS TEST 20212101000312021-10-11 00:00:00282OBJ-21-2021
54PFA-45-2021HubHubNájom202107232021-10-14 00:00:00697.2ZL-04-2020
55PFA-46-2021EMA - Development and Mobility AgencyRefakturácia nákladov v súvislosti s realizáciou podujatia "Kick-off meeting" v dňoch 3. - 4. augusta 20212021012021-10-19 00:00:001000
56PFA_47-2021redlinedesignGrafické spracovanie a tlač Výročnej správy IT Fitness Test 2021027/20212021-10-20 00:00:001497OBJ-22-2021
57PFA_48_2021HubHub Slovakia s.r.o.Prenájom priestoru na tlačovú konferenciu konferenciu202107972021-10-27 00:00:00528ZL-04-2020
58PFA_49_2021Michal DobiašKonzultačné služby pri projekte Spoločné programy ukrajinskí študenti ročník 2021-2220210102021-10-28 00:00:00400
59PFA_50_2021KOSTAL s. r. o.Prenájom rečníckeho pultu na tlačovú konferenciu20210732021-11-01 00:00:0072
60PFA_51_2021EkordaÚčtovné služby2117182021-11-08 00:00:00296.1ZL-01-2020
61PFA_52_2021HubHubNájom202108532021-11-24 00:00:00697.2ZL-04-2020
62PFA_53_2021EkordaÚčtovné služby2118952021-12-06 00:00:00326.52ZL-01-2020
63PFA_54_2021HubHubNájom202109422021-12-14 00:00:00697.2ZL-04-2020
64PFA_55_2021EDUAWEN EUROPE s.r.o.Obsahové a grafické vypracovanie základného komunikačného dokumentu pre program rozvoja informatickej a digitálnej kultúry pre školy vo výhľade 2030211120022021-12-30 00:00:0019440OBJ-23-2021
65ZFA_10_2021DANIMANI s.r.o. Sony Playstation 5849432021-12-31 00:00:00743.3OBJ-24-2021
66PFA_56_2021DANIMANI s.r.o. Sony Playstation 5849432021-12-31 00:00:000OBJ-24-2021
67PFA-01-2022EkordaÚčtovné služby2120332022-01-12 00:00:00532.92ZL-01-2020
68PFA-02-2022HubHubNájom202200242022-01-14 00:00:00704.4ZL-04-2020
69PFA-03-2022EkordaÚčtovné služby2201502022-02-04 00:00:00519.96ZL-01-2020
70PFA-04-2022HubHubNájom202201352022-02-14 00:00:00697.2ZL-04-2020
71PFA-05-2022EMA - Development and Mobility AgencyCestovné náklady - vyúčtovanie k projektu v Moldavsku za rok 20212022012022-02-14 00:00:00353.78Partnership agreement
72PFA-06-2022EMA - Development and Mobility AgencyRefakturácia druhej časti nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia "Kick - off meeting" v dňoch 3.-4. augusta 20212022022022-02-14 00:00:00250.8Partnership agreement
73PFA-07-2022CEELABS s.r.o.Systémové služby pre doménu digitalnakoalicia.sk10202200112022-03-02 00:00:00180
74PFA-08-2022EkordaÚčtovné služby2203512022-03-07 00:00:00577.62ZL-01-2020
75PFA-09-2022Atos IT Solutions and Services s.r.o.Interaktívny vzdelávací obsah - kurzy57540484892022-03-11 00:00:0029448ZL-12-2021
76PFA-10-2022HubHubNájom202202652022-03-11 00:00:00697.2ZL-04-2020

Zverejňované dokumenty 2022

Faktúry

Por.ČísloSpoločnosťPredmetVSDátum dodania/zaradeniaSuma s DPHNa základePozn. pre účtovníctvo - strediskáuhradené dňa účet
1PFA-01-2022EkordaÚčtovné služby21203312.1.2022532,92 €ZL-01-2020NS 1105 2A Účtovníctvo15.1.2022 
2PFA-02-2022HubHubNájom2022002414.1.2022704,40 €ZL-04-2020NS 1106 2B Nájom, REZ 1202 Iná réžia, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície15.1.2022 
3PFA-03-2022EkordaÚčtovné služby2201504.2.2022519,96 €ZL-01-2020NS 1105 2A Účtovníctvo8.2.2022 
4PFA-04-2022HubHubNájom2022013514.2.2022697,20 €ZL-04-2020NS 1106 2B Nájom, REZ 1202 Iná réžia, ZDR 1301 Rozpočet zo zdrojov národnej koalície14.2.2022 
5PFA-05-2022EMA - Development and Mobility AgencyCestovné náklady - vyúčtovanie k projektu v Moldavsku za rok 202120220114.2.2022353,78 €Partnership agreementNS 1124 Programy získavania zahraničných študentov 15.2.2022 
6PFA-06-2022EMA - Development and Mobility AgencyRefakturácia druhej časti nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia "Kick - off meeting" v dňoch 3.-4. augusta 202120220214.2.2022250,80 €Partnership agreementNS 1121 Talenty pre Moldavsko15.2.2022 
7PFA-07-2022CEELABS s.r.o.Systémové služby pre doménu digitalnakoalicia.sk10202200112.3.2022180,00 € NS 1109 3A Sociálne siete, web3.3.2022 
8PFA-08-2022EkordaÚčtovné služby2203517.3.2022577,62 €ZL-01-2020NS 1105 2A Účtovníctvo7.3.2022 
9PFA-09-2022Atos IT Solutions and Services s.r.o.Interaktívny vzdelávací obsah - kurzy575404848911.3.202229 448,00 €ZL-12-2021NS 1122 Videá o umelej inteligencii25.3.2022 
10PFA-10-2022EkordaÚčtovné služby -mzdy 02/202222056531.3.2022369,66 €ZL-01-2020NS 1105 2A Účtovníctvo14.4.2022 
11PFA-11-2022Websupport s.r.o.doubledegree. Org ( doména )10227548116.3.202214,39 € NS 1109 3A Sociálne siete, web18.3.2022 
12PFA-12-2022HubHubNájom2022026521.3.2022732,00 €ZL-04-2020NS 1106 2B Nájom24.3.2022 
13PFA-13-2022ZWIĄZEK IMPORTERÓW I PRODUCENTÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO - ZIPSEE CYFROWA POLSKApreklady, lokalizácia, implementácia, web servis, IT fitness test 2022 V4 - PoľskoF.01.03.202229.3.20228 744,03 €ZLC-13-2021NS 1115 IT Fitness Test 31.3.2022 
14PFA-14-2022Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségepreklady, lokalizácia, implementácia, web servis, IT fitness test 2022 V4 - MaďarskoPEEVT000424.3.20228 636,00 €ZLC-13-2021NS 1115 IT Fitness Test 29.3.2022 
15PFA-15-2022Internetový Institut, z.s.preklady, lokalizácia, implementácia, web servis, IT fitness test 2022 V4 - Poľsko20220129.3.2022214 984,00 CZKZLC-13-2021NS 1115 IT Fitness Test 29.3.2022 
16PFA-16-2022Pragmatic Mates s.r.o.preklady, lokalizácia, implementácia, web servis,licencia IT fitness test 2022 V4 - SK2022-00129.3.202216 848,00 €ZLC-13-2021NS 1115 IT Fitness Test 30.3.2022 
17PFA-17-2022EkordaÚčtovné služby - spracovanie účtovnej závierky 2021 + DPPO 202122052531.3.2022570,00 €ZL-01-2020NS 1105 2A Účtovníctvo14.4.2022 
18PFA-18-2022HubHubNájom202203758.4.2022697,20 €ZL-04-2020NS 1106 2B Nájom9.5.2022 
19PFA-19-2022HubHubNájom doúčtovanie Team rotation za máj 2022202204518.4.202234,80 €ZL-04-2020NS 1106 2B Nájom9.5.2022 
20PFA-20-2022EkordaÚčtovné služby - 02,03/2022 ; mzdy 22067328.4.2022907,20 €ZL-01-2020NS 1105 2A Účtovníctvo9.5.2022 
21PFA-21-2022A4 Audit s.r.o.overenie finančného vyúčtovania výdavkov k 1.čerpaniu na projekt IT Fitness Test 2022 V422040229.4.20223 780,00 €ZL-08-2022NS 1115 IT Fitness Test 9.5.2022 
22PFA-22-2022ProWise, a.s.webinár - Zákazka s nízkou hodnotou VO202200974.5.202279,00 € NS 1108 2D Ďalšie4.5.2022 
 ZFA-01-2022Kros a.s.iKROS Flexi - 12 mesiacov64220170119.4.202279,20 € NS 1105 2A Účtovníctvo29.4.2022336
23PFA-23-2022Pragmatic Mates s.r.o.Rozšírenie vlastností WEB služby – realizácia od 01.04.2022 do 30.04.2022202200330.4.202211 595,00 €22.3.2022 Obj email NS 1116 IT Fitness Test - web servis16.5.2022 
24PFA-24-2022EkordaÚčtovné služby - 04/2022 ; mzdy 22084731.5.2022713,70 €ZL-01-2020NS 1105 2A Účtovníctvo20.6.2022 
25PFA-25-2022Pragmatic Mates s.r.o.webová službaa používateľská podpora v cloude IT fitness test 2022 V4 - SK2022-00431.5.20222 160,00 €ZLC-13-2021NS 1115 IT Fitness Test 6.6.2022 
26PFA-26-2022Kros a.s.iKROS Flexi - 12 mesiacov vyúčtovacia FA14220127231.5.202279,20 € NS 1105 2A ÚčtovníctvoZFA-01-2022 
 ZFA-02-2022Datacomp s.r.o.sponzorské darčeky za inštruktážne video pre SPŠP Humenné220210714.6.2022576,95 €ZL-15-2022 15.6.2022336
27PFA-27-2022ITAS Edu, s.r.o.spoluúčasť NKDZP SR na zahr. Programoch vzdeláv. Absolventov IT202200311.6.20226 000,00 € NS 1124 Programy získavania zahraničných študentov 1.6.2022 
28PFA-28-2022HubHubNájom2022050210.5.2022732,00 €ZL-04-2020NS 1106 2B Nájom27.6.2022 
29PFA-29-2022HubHubNájom202209029.6.2022732,00 €ZL-04-2020NS 1106 2B Nájom27.6.2022 
30PFA-30-2022Karol Suchánek31 prednášok " S odborníkom o cybersecurity ", 17.5.-23.6.202222010001030.6.20228 342,10 €OBJ-05-2022NS 1129 S odborníkom o cybersecurity4.7.2022 
31PFA-31-2022Datacomp s.r.o.sponzorské darčeky za inštruktážne video pre SPŠP Humenné222641928.6.2022576,95 €ZL-15-2022NS 1115 IT Fitness Test ZFA-02-2022 
32PFA-32-2022HubHubNájom2022076611.7.2022732,00 €ZL-04-2020NS 1106 2B Nájom26.7.2022 
33PFA-33-2022Pragmatic Mates s.r.o.webová služba a podpora v cloude IT Fitness 20222022-00531.7.20222 450,00 €22.3.2022 Obj email NS 1116 IT Fitness Test - web servis9.8.20225055
34PFA-34-2022SCR interactive s.r.o.marketingová kampaň IT Fitness Test 2022 - SK202256722.7.20225 500,00 €22.3.2022 Obj email NS 1118 IT Fitness Test - kampaň-rozpočet Vyšehr.fond9.8.20225055
35PFA-35-2022SCR interactive s.r.o.marketingová kampaň IT Fitness Test 2022 - SCZ202256822.7.20225 500,00 €22.3.2022 Obj email NS 1118 IT Fitness Test - kampaň-rozpočet Vyšehr.fond9.8.20225055
36SCR interactive s.r.o.marketingová kampaň IT Fitness Test 2022 - SCZ202256922.7.202222 800,00 €22.3.2022 Obj email NS 1118 IT Fitness Test - kampaň - rozpočet Nk ( prekročený )29.9.20225055
37PFA-37-2022HubHubNájom2022087811.8.2022732,00 €ZLC-12-2022NS 1106 2B Nájom29.9.2022336
38PFA-38-2022Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségeonline propagácia a marketing v Maďarsku, IT fitness test 2022 V4 - MaďarskoPEEVT000519,0820223 433,70 €ZLC-13-2021NS 1115 IT Fitness Test 9.9.20225055
39PFA-39-2022HubHubNájom - doúčtovanie nájom 09/20222022095725.8.2022172,80 €ZLC-12-2022NS 1106 2B Nájom29.9.2022336
40PFA-40-2022Ing.Lucia Baričič-ACCLIÚčtovné služby - 05/2022 ; mzdy 2022/0138.8.2022349,00 €ZL-13-2022NS 1105 2A Účtovníctvo29.9.2022336
41PFA-41-2022Ing.Lucia Baričič-ACCLIÚčtovné služby - 06/2022 ; mzdy 2022/0148.8.2022373,00 €ZL-13-2022NS 1105 2A Účtovníctvo29.9.2022336
 ZFA-03-2022DIW s.r.o.ZÁLOHA -tlač - brožúrka odpočet aktivít 06/2022FZF202209000813.9.2022156,00 € NS 1111 3C Propagácia14.9.2022336
 ZFA-04-2022MUZIKER, a.s.záloha Tune 125 TWS čiernaEY22233788013.9.202284,20 € NS 1119 IT Fitness Test Motivačné odmeny14.9.20225055
42PFA-42-2022HubHubNájom2022098216.9.2022904,80 €ZLC-12-2022NS 1106 2B Nájom29.9.2022336
43PFA-43-2022DIW s.r.o.Vyúčtovacia FA - tlač - brožúrka odpočet aktivít 06/2022202209035416.9.2022156,00 € NS 1111 3C PropagáciaZFA-03-2022336
44PFA-44-2022Ing.Lucia Baričič-ACCLIÚčtovné služby - 07/2022 ; mzdy 2022/0187.9.2022439,00 €ZL-13-2022NS 1105 2A Účtovníctvo29.9.2022336
45PFA-45-2022DOMOSS TECHNIKA, a.s.notebook Lenovo IP Gaming 3 15ACH6220790078614.9.2022609,00 € NS 1119 IT Fitness Test Motivačné odmeny13.9.20225050
46PFA-46-2022DOMOSS TECHNIKA, a.s.kolobežka elektrická XIAOMI Mi Scooter PRO 2 black221001011814.9.2022519,00 € NS 1119 IT Fitness Test Motivačné odmeny13.9.20225050
47PFA-47-2022iShops s.r.o.SPC Gear klavesnica GK630K Tournament1077/202214.9.202260,55 € NS 1119 IT Fitness Test Motivačné odmeny14.9.20225050
48PFA-48-2022Alza.skherná konzola Xbox Series X522234077714.9.2022500,80 € NS 1119 IT Fitness Test Motivačné odmeny13.9.20225050
49PFA-49-2022MUZIKER, a.s.vyúčtovacia FA -Tune 125 TWS čierna22233788016.9.202284,20 € NS 1119 IT Fitness Test Motivačné odmenyZFA-04-20225055
50PFA-50-2022Borislav BondaApple iPhone SE 2020 128GB biely, FA2022/95804486651213.9.2022519,99 € NS 1119 IT Fitness Test Motivačné odmeny13.9.20225055
51PFA-51-2022WESTech, spol.s.r.o. ( istores )Apple Watch SE GPS 44 mmm space grey320221709416.9.2022299,00 € NS 1119 IT Fitness Test Motivačné odmeny13.9.20225055
52PFA-52-2022František Majtán - Euronics TPDNiecboy Raze 3 Titan- bluethooth reprod.220902222019.9.2022444,29 € NS 1119 IT Fitness Test Motivačné odmeny19.9.20225055
53PFA-53-2022Pragmatic Mates s.r.o.dopracovanie funkčnosti webová služba a podpora v cloude IT Fitness 20222022-0061.9.2022910,00 € NS 1116 IT Fitness Test - web servis13.10.20225055
54PFA-54-2022HubHubNájom 11/2022 + 29 douctovanie karty 10/20222022110211.10.2022974,40 €ZLC-12-2022NS 1106 2B Nájom23.11.2022336
55PFA-55-2022Karol Suchánek23 prednášok " S odborníkom o cybersecurity ", 29.9. - 14.10.202222010001724.10.20226 309,06 €OBJ-05-2022NS 1129 S odborníkom o cybersecurity25.10.2022336
 ZFA-05-2022Diamond Hotels Slovakia, s.r.o.záloha slávnostná večera 5.výročie NKDZP SR hotel Crowne Plaza288202221.11.20225 860,00 € NS 1111 3C Propagácia28.11.2022336
56PFA-56-2022HubHubNájom 12/20222022123310.11.2022974,40 €ZLC-12-2022NS 1106 2B Nájom23.11.2022336
57PFA-57-2022Internetový Institut, z.s.ceny do súťaže IT fitness test 2022 V4 - Česko2022022.11.202268 867,00 CZKZLC-13-2021NS 1115 IT Fitness Test 16.11.20225055
58PFA-58-2022Trinetus s.r.o.jazyková korektúra Záverečná správa IT fitness test 2022 V4 22010634.11.2022246,00 € NS 1115 IT Fitness Test 8.11.20225055
59PFA-59-2022RECON Technologies s.r.o.služba Národná stratégia digitálnych zručnostíFV20220023.11.20222 625,00 €ZL-16-2022NS1130 Národná stratégia digitálnych zručností SR8.11.2022336
60PFA-60-2022redline, s.r.o.gragika a tlač vizitky office 029/202222.11.2022139,50 € NS 1111 3C Propagácia24.11.2022336
61PFA-61-2022redline, s.r.o.gragika a tlač Výročná správa It Fitness Test 2022 V4030/202222.11.20221 673,00 € NS 1115 IT Fitness Test 24.11.2022336
62PFA-62-20223G, s.r.o.plaketa - odovzdávanie cien 5. výročie NKDZP SRFV22425623.11.2022220,00 € NS 1111 3C Propagácia25.11.2022336
63PFA-63-2022Peter Brichta -Productionfotograf - tlačová konferencia IT Fitness Test 22.11.2022202202122.11.2022200,00 € NS 1115 IT Fitness Test 28.11.20225055
64PFA-64-2022Mgr. Miroslav Kováčtlmočenie - tlačová konferencia IT Fitness Test 22.11.2022043/202223.11.2022200,00 € NS 1115 IT Fitness Test 27.12.20225055
65PFA-65-2022Občianske združenie Jablonkaklavírny sprievod slávnostná večera - odovzdávanie cien 5. výročie NKDZP SR2022051130.11.2022370,00 € NS 1111 3C Propagácia29.11.2022336
66PFA-66-20223G, s.r.o.plaketa - odovzdávanie cien 5. výročie NKDZP SRFV22466228.11.202272,00 € NS 1111 3C Propagácia22.12.2022336
67PFA-67-2022SCR design s.r.o.umela inteligencia podstranka web202218630.11.20222 340,00 € NS 1113 Iné zúčtovanie s projektom CEF22.12.2022336
68PFA-68-2022Hi-reklama s.r.o.120ks šnúrka na krk 2201029530.11.202298,64 € NS 1111 3C Propagácia22.12.2022336
69PFA-69-2022Ing.Lucia Baričič-ACCLIÚčtovné služby - 08/2022 ; mzdy 2022/02630.11.2022491,00 €ZL-13-2022NS 1105 2A Účtovníctvo22.12.2022336
70PFA-70-2022Ing.Lucia Baričič-ACCLIÚčtovné služby - 09/2022 ; mzdy 2022/02730.11.2022520,00 €ZL-13-2022NS 1105 2A Účtovníctvo22.12.2022336
541PFA-71-2022Ing.Lucia Baričič-ACCLIÚčtovné služby - 10/2022 ; mzdy 2022/03115.12.2022541,00 €ZL-13-2022NS 1105 2A Účtovníctvo10.2.2023336
72PFA-72-2022HubHubNájom 12/2022 od 15.11.2022 5 posch.2022132921.11.20221 425,54 €ZLC-12-2022NS 1106 2B Nájom22.12.2022336
73PFA-73-2022Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségeonline propagácia a marketing v Maďarsku, IT fitness test 2022 V4 - Maďarsko -2.časťPEEVT000628.11.20222 084,01 €ZLC-13-2021NS 1115 IT Fitness Test 23.12.20225055
74PFA-74-2022Peter Brichta -Productionfotograf -odovzdávanie cien 5. výročie NKDZP SR202202330.11.2022280,00 € NS 1111 3C Propagácia22.12.2022336
75PFA-75-2022Alza.sknotebook Lenovo IdealPAD 3 + ESETochrana - Martin Giertl522243486730.11.2022234,60 € NS 1107 Kancelárske potreby30.11.2022336
76PFA-76-2022Matúš Višvádertvorba videa - odovzdávanie cien 5. výročie NKDZP SR20220132.12.2022160,00 € NS 1111 3C Propagácia20.11.2022336
77PFA-77-2022Halyna Lakustaprojektový asistent DC - 11/2022 N-1/1130.11.2022396,00 € NS 1121 Talenty pre Moldavsko14.12.20225055
78PFA-78-2022HubHubNájom 01/2023202213729.12.20222 106,00 €ZLC-12-2022NS 1106 2B Nájom22.12.2022336
79PFA-79-2022Peter Brichta -Productionfotograf -ITAPA jeseň 202220220241.12.2022300,00 € NS 1111 3C Propagácia22.12.2022336
80PFA-80-2022Elektrospedherna konzola - cena It fitness test 2022 predlzenie3622299424315.12.2022499,00 €0BJ-23-2022NS 1115 IT Fitness Test 13.12.20225055
82PFA-82-2022Ing. Iveta Chodelkováprvozápis NKDZP SR do partnerov verejného sektora2022014216.12.2022290,00 € NS 1108 Ďalšie22.12.2022336
83PFA-83-2022Szinek JátekKft.ceny do súťaže IT fitness test 2022 V4 - Maďarsko2022-619.12.202254744 HUF0BJ-27-2022NS 1115 IT Fitness Test 7.12.20225055
84PFA-84-2022Alza.huceny do súťaže IT fitness test 2022 V4 - MaďarskoHU22111815730.11.2022771569 HUF0BJ-24-2022NS 1115 IT Fitness Test 29.11.20225055
85PFA-85-2022Alza.huceny do súťaže IT fitness test 2022 V4 - MaďarskoHU2211223621.12.202225380 HUF0BJ-26-2022NS 1115 IT Fitness Test 30.11.20225055
86PFA-86-2022Alza.huceny do súťaže IT fitness test 2022 V4 - MaďarskoHU22111814430.11.2022313259,98 HUF0BJ-25-2022NS 1115 IT Fitness Test 29.11.20225055
87PFA-87-2022I-Trade Globalkonzultačné a poradenské služby Digi príspevok žiakov22010000130.11.202215 266,88 €OBJ-28-2022NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov19.12.2022336
88PFA-88-2022redline, s.r.o.Grafické spracovanie diplomov Digitalna jednotka 2022034/20228.12.2022162,00 € NS 1115 IT Fitness Test 23.12.20225055
89PFA-89-2022SCR interactive s.r.o.kampaň sociálne siete - It Fitness test 2022202290914.11.20221 446,00 € NS 1115 IT Fitness Test 9.1.20235055
90PFA-90-2022ZWIĄZEK IMPORTERÓW I PRODUCENTÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO - ZIPSEE CYFROWA POLSKAmarketingová kampaň, IT fitness test 2022 V4 - PoľskoF.05.12.202230.12.20225 499,43 €ZLC-13-2021NS 1115 IT Fitness Test 30.12.20225055
91PFA-91-2022ZWIĄZEK IMPORTERÓW I PRODUCENTÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO - ZIPSEE CYFROWA POLSKAceny pre vitazov, IT fitness test 2022 V4 - PoľskoF.06.12.202230.12.20223 000,00 €ZLC-13-2021NS 1115 IT Fitness Test 30.12.20225055
92PFA-92-2022Halyna Lakustaprojektový asistent DC - 12/2022 N-1/1231.12.2022696,00 € NS 1121 Talenty pre Moldavsko10.2.2023589
93PFA-93-2022Hi-reklama s.r.o.tričká s logom NK 170ks22FV400321.12.20221 263,30 € NS 1111 3C Propagácia27.1.2023336
94PFA-94-2022hrda.sk, s.r.o.Realizácia analýzy projektových podkladov2022120129.12.20229 674,00 €OBJ-20221129 30.12.20221076
95PFA-95-2022Taxes ATLAS s.r.o.Daňové poradenstvo k projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR2261200128.12.20229 900,00 €OBJ-20221130NS 1131 Digitálny príspevok30.12.20221076
96PFA-96-2022BENELAN s.r.o.Prenájom priestorov za účelom školenia + občerstvenie202200615.12.2022573,90  30.12.2022336
97PFA-97-2022KATMAN Group, s.r.o.Analýza komunikácie a marketingových nástrojov DK, a vypracovanie odporúčaní s ďalšími aktivitami organizácie22120431.12.20221 500,00 € NS 1111 3C Propagácia16.2.2023336
98PFA-98-2022KATMAN Group, s.r.o.Za služby poskytnuté za obdobie december 202222120531.12.20221 500,00 € NS 1111 3C Propagácia16.2.2023336
99PFA-99-2022WebsupportDigitalnyziak.sk-transfer (.sk doména)102238209929.12.202215,59 €  12.1.20231076
100PFA-100-2022I - Trade Global s.r.o.Konzultačné služby súvisiace s realizáciou projektu Digitálny prísp. pre žiakov SR, Operačný program Integrovaná štruktúra22010000231.12.202215 266,88 €  23.1.20231076
101PFA-101-2022Pragmatic Mates s.r.o.Podpora hostingu a prevádzky na serveroch, podpora 2. úrovne po celú dobu testovania - od 4.4.22 do 31.12.22202201031.12.20226 052,00 € NS 1115 IT Fitness Test 30.1 a 3.2.20235055

Zverejňované dokumenty 2023

Objednávky

Čislo obj.DodávateľPredmetDátumSuma
OBJ-1-2023Martin SombathyDK Vizuálna identita7.2.20231 350,00 €
OBJ-2-2023Turn s.r.o.Konfigurácia, implementácia a následná správa webového formulára pre zber dát pre projekt Digitálny žiak16.2.20239 360,00 €
OBJ-3-2023Crystal Call, a.s.Zabezpečenie informovania verejnosti9.2.20237 905,00 €
OBJ-4-2023TerabyteMicrosoft Office 2019 Professional Plus + Licenčný kľúč2.2.202336,45 €
OBJ-5-2023Alza.skNotebook Lenovo V15-IGL18.1.2023286,70 €
OBJ-6-2023Work&HugsIT Fitness Test 2023 - vizuálna identita logo, dizajn manuál9.3.20232 160,00 €
OBJ-7-2023Litograf s.r.o.Tlač nálepiek15.3.20232 520,00 €
OBJ-8-2023PR House, s.r.o.Návrh redizajnu+komunikačné materiály+Brand Kit17.3.20239 920,00 €
OBJ-9-2023Work&HugsKampaň - sociálne siete, ifluenceri23.3.20239 984,00 €
OBJ-10-2023Bears Agency s.r.o.Kampaň - sociálne siete, ifluenceri23.3.20239 984,00 €
OBJ-11-2023Zoznam.skInzercia-Topky.sk20.3.20239 600,00 €
OBJ-12-2023Petit Press, a.s.Inzercia-Korzar.sme.sk23.3.20236 090,00 €
OBJ-13-2023News and Media Holding, a.s.Inzercia-Plus Jeden deň, Nový čas, Báječná žena16.3.20238 200,00 €
OBJ-14-2023Shadex media s.r.o.Kampaň - sociálne siete, ifluenceri23.3.20239 999,60 €
OBJ-15-2023Mafra Slovakia, a.s.Inzercia-Eurotelevizia, TV max, Rytmus života20.3.20234 796,00 €
OBJ-16-2023FPD Media, a.s.Media plán17.3.20237 435,00 €
OBJ-17-2023TASRInzercia28.3.20232 200,00 €
OBJ-18-2023OUR MEDIA SR a.s.Inzercia22.3.20237 193,00 €
OBJ-19-2023HaVerMi, s.r.o.Kampaň - sociálne siete, ifluenceri23.3.20239 999,60 €
OBJ-20-2023Ringier Slovakia Media s.r.o.Inzercia28.3.20238 332,75 €
OBJ-21-2023N Press, s.r.o.Inzercia14.3.20235 000,00 €
OBJ-22-2023DUEL - PRESS, s.r.o.Inzercia24.3.20233 192,00 €
OBJ-23-2023Startitup.skInzercia - Startitup.sk30.3.20238 300,00 €
OBJ-24-2023Alza.skNotebook Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 2x8.3.2023837,60 €
OBJ-25-2023Dobré médiá, s.r.o.Článok+Branding+Bannery+Balík Počasie+Spotová kampaň9.4.20237 454,40 €
OBJ-26-2023Crystal Vision ServicesKomunikačný multibalík25.4.20234 500,00 €
OBJ-27-2023Go4Objednávka prepravy 5.5.2023
OBJ-28-2023Hi-Reklama, s.r.o.Odborné poradenstvo, návrh tlačovej techniky, rezania, dokončovacie metódy a zabezpečenie plombovania dig. techniky28.3.202310 200,00 €
OBJ-29-2023Vysoká škola ekonómie a manažmentu BratislavaZabezpečenie odborného prekladu a lokalizácie obsahu IT Fitness Test 2023 do ukrajinského jazyka6.6.20232 704,00 €

Faktúry

Por.ČísloPredmetVSDátum dodania/zaradeniaSuma s DPHNa základePozn. pre účtovníctvo - strediskáuhradené dňa účet
1PFA-1-2023Mgr. Martin Paškala, advokátPoskytnutie právnej služby a poradenstva 2301000205.01.2023280,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov23.1.2023336
2PFA-2-2023HubHub Slovakia, s.r.o.Nájom 2/20232023001409.01.20232 262,00 €NS 1106 2B Nájom10.2.2023336
3PFA-3-2023Top Soft BSB, s.r.o.VDP Optoma HD28e202311000111.01.20231 440,00 €NS 1114 Seniori26.1.2023336
4PFA-4-2023Top Soft BSB, s.r.o.Notebook ASUS + AIO ASUS202311000211.01.202321 240,00 €NS 1114 Seniori26.1.2023336, 5054
5PFA-5-2023Kreston SlovakiaOverenie finálneho finančného vyúčtovania výdavkov v súvislosti s projektom ID22120326 - IT Fitness Test 2022 V423010119.01.20233 780,00 €ZL-08-2022NS 1121 Talenty pre Moldavsko10.2.20235055
6PFA-6-2023Halyna LakustaProjektový asistent DC 1/2023N-1/0231.01.2023240,00 €NS 1121 Talenty pre Moldavsko10.2.2023589
7PFA-7-2023I - Trade Global s.r.o.Konzultačné služby súvisiace s realizáciou projektu Digitálny prísp. pre žiakov SR, Operačný program Integrovaná štruktúra23010000131.01.202310 342,08 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov14.2.20231076
8PFA-8-2023Alza.skNotebook Lenovo V15-IGL474246835119.01.2023286,69 €OBJ-5-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov18.1.20231076
9PFA-9-2023TerabyteMicrosoft Office 2019 Professional Plus + Licenčný kľúč2023027802.02.202336,45 €OBJ-4-2023NS 1109 3A Sociálne siete, web2.2.2023336
10PFA-10-2023Mibuelo, s.r.o.Microsoft Office 2019 Professional Plus + Licenčný kľúč1688709.02.202334,90 €NS 1109 3A Sociálne siete, web8.2.2023336
11PFA-11-2023Martin SombathyDK Vizuálna identita23020800108.02.20231 350,00 €OBJ-1-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov10.2.2023336
12PFA-12-2023HubHub Slovakia, s.r.o.Nájom 3/20232023012708.02.20232 296,80 €NS 1106 2B Nájom10.2.2023336
13PFA-13-2023Dorothy SabováSpolupráca na organizácii podujatia3.2313.02.2023350,00 €NS 1111 3C Propagácia14.2.2023336
14PFA-14-2023HubHub Slovakia, s.r.o.Nájom 2023011403.02.2023120,00 €NS 1106 2B Nájom14.2.2023336
15PFA-15-2023Websupport s.r.o.Registrácia - Virtuálny server, Správa servera, Zálohovanie servera10235819217.02.20232 406,04 €NS 1109 3A Sociálne siete, web17.2.20231076
16PFA-16-2023OrangeMesačný poplatok Go Biznis39909775714.02.202331,91 €NS 1108 Ďalšie20.3.2023336
17PFA-17-2023OrangeTelefon Xiaomi Redmi A1 Black39909775710.02.202377,40 €NS 1108 Ďalšie2.3.2023336
18PFA-18-2023Websupport s.r.o.doubledegree.org (.org doména)10236414923.02.202314,39 €NS 1109 3A Sociálne siete, web27.2.2023336
19PFA-19-2023Monitora, s.r.o.Služby MONITORA: 02/2023202343928.02.202389,56 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov2.3.20231076
20PFA-20-2023Work&Hugs, s.r.o.Tlač rollup-ov202301428.02.2023600,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov2.3.20231076
21PFA-21-2023RedlinedesignGrafické spracovanie - IT Fitness Test V4 2022005/202328.02.2023315,00 €NS 1115 IT Fitness Test22.3.20235055
22PFA-22-2023Crystal CallFA na základe obj. č. 1/2023SI23008628.02.2023976,50 €OBJ-3-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov04.04.20231076
23PFA-23-2023Peter Brichta - ProductionFotografické práce 202300428.02.2023190,00 €NS 1111 3C Propagácia04.04.20231076
24PFA-24-2023Top Soft BSB, s.r.o.Tlačiareň+tonery+papier202311000730.01.20235 256,00 €NS 1107 Kancelárske potreby20.3.2023336
25PFA-25-2023Websupport s.r.o.press_digitalnakoalicia_sk_1 (The Hosting)10233934302.02.202328,66 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov2.2.20231076
26PFA-26-2023Board.sk, s.r.o.Microsoft 365 + Servisné IT práce230025228.02.2023431,89 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov20.3.2023336
27PFA-27-2023Halyna LakustaProjektový asistent DC 1/2023N-1/0328.02.2023240,00 €NS 1121 Talenty pre Moldavsko20.3.2023589
28PFA-30-2023I-Trade Global s.r.o.Konzultačné služby súvisiace s realizáciou projektu Digitálny prísp. pre žiakov SR, Operačný program Integrovaná štruktúra23010000228.02.202310095,84NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov22.3.20231076
29PFA-29-2023Websupport s.r.o.digitalnyziak.sk (Obyčajný SSL certifikát)10237367203.03.202346,80 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov3.3.20231076
30PFA-30-2023Profesia, spol. s r. o.Zverejnenie pracovnej ponuky202300966210.03.2023118,80 € NS 1108 2D Ďalšie16.3.20231076
31PFA-31-2023Mafra Slovakia, a.s.MS210291/01 Eurotelevízia ET_14_2023 1/2 strany na šírku - 216 mm x 136 mm2230063222.03.20232 100,00 €OBJ-15-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov22.3.20231076
32PFA-32-2023Zakusok s.r.o.Brunch na terase2023000217.03.2023250,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov24.5.20231076
33PFA-33-2023Zoznam, s.r.o.Titulka a sekcie - Branding+mobilný Branding2320035720.03.20239 600,00 €OBJ-11-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov22.3.20231076
34PFA-34-2023Alza.skNotebook Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 2x476611353110.03.2023837,60 €OBJ-24-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov8.3.20231076
35PFA-35-2023OrangeMesačný poplatok Go Biznis39909775714.03.202337,14 €NS 1108 Ďalšie4.4.2023336
36PFA-36-2023Nexus Consulting, s.r.o.Poskytnutie právnych služieb v rámci národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR23000224.03.2023900,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov04.04.20231076
37PFA-37-2023Nexus Consulting, s.r.o.Grafické a marketingové služby v rámci národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR 23000324.03.2023900,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov04.04.20231076
38PFA-38-2023Nexus Consulting, s.r.o.PR a komunikačná kampaň v rámci národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR23000424.03.2023900,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov04.04.20231076
39PFA-39-2023News and Media Holding a.s.Inzercia Plus JEDEN DEŃ402230163031.03.2023684,00 €OBJ-13-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov4.5.20231076
40PFA-40-2023Monitora, s.r.o.Služby MONITORA: 03/2023202366131.03.2023132,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov18.04.20231076
41PFA-41-2023Martin SombathyVytvorenie dizájn manuálu DK23031000110.03.20231 350,00 €OBJ-1-2023NS 1111 3C Propagácia20.3.2023336
42PFA-42-2023Qubes by hbreavisNájom 4/2023QBS2023005211.03.20234 200,00 €NS 1106 2B Nájom12.4.2023336
43PFA-43-2023TASRZverejnenie OTS 3/2023100023047529.03.20232 700,00 €OBJ-17-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov24.5.20231076
44PFA-44-2023Crystal CallFA na základe obj. č. 1/2023 počet osobohodín 381ksSI23015931.03.20237 086,60 €OBJ-3-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov05.04.20231076
45PFA-45-2023Work&Hugs, s.r.o.IT Fitness Test 2023 - vizuálna identita, logo, dizajn manuál202304231.03.20232 160,00 €OBJ-6-2023NS 1115 IT Fitness Test5.4.20235055
46PFA-46-2023Turn, s.r.o.Zber registr. dát pre projekt DG, Správa a zabezp. serveru a dát2023001831.03.202311 232,00 €OBJ-2-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov12.04.20231076
47PFA-47-2023EKORDA, s.r.o.Poskytnutá konzultačná činnosť23059831.03.2023180,00 €NS 1105 2A Účtovníctvo12.4.2023336
48PFA-48-2023OUR MEDIA SR a.s.Inzercia pravda.sk213230020431.03.20231 566,67 €OBJ-18-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov24.5.20231076
49PFA-49-2023News and Media Holding a.s.NM2301163/07 - square od 31.03.23-31.03.23402230182831.03.202315,88 €OBJ-13-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov12.04.20231076
50PFA-50-2023Litograf, s.r.o.Etikety Digitálny žiak, výseková forma202340805.04.20233 024,00 €OBJ-7-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov26.04.20231076
51PFA-51-2023Petit Press, a.s.Inzercia234310022002.04.20231 218,00 €OBJ-12-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov19.5.20231076
52PFA-52-2023REFRESHER Media s.r.o.Natív kvíz, Natívny čláok, IG post carousel, Séria IG stories202313331.03.20234 980,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov24.5.20231076
53PFA-53-2023Work&Hugs, s.r.o.graficke služby a brandisng a dizajn loga202305111.4.202323 160,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov23.5.20231076
54PFA-54-2023board.sk, s.r.o.Microsoft 365230038531.03.2023188,70 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov12.04.20231076
55PFA-55-2023CanvaRočná licencia Canva Pro03748-2103494607.04.2023139,90 €NS 1109 3A Sociálne siete, web11.04.2023336
56PFA-56-2023Websupport s.r.o.press_digitalnakoalicia_sk_1 (The Hosting)102311427912.04.202323,36 €NS 1109 3A Sociálne siete, web12.4.2023336
57PFA-57-2023Mafra Slovakia, a.s.Rytmus života RZ_16_2023 1/4 strany2230085911.04.2023475,20 €OBJ-15-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov12.04.20231076
58PFA-58-2023Mafra Slovakia, a.s.Eurotelevízia ET_16_2023 1/2 strany2230090114.04.20232 100,00 €OBJ-15-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov17.04.20231076
59PFA-59-2023Mária Ducková-AdamcováStyling zamestnancov na fotenie2023/3C17.3.2023440,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov18.04.20231076
60PFA-60-2023PR House, s.r.o.Webstránka, Social media kampaň, Vizuálna identita, PR kampaň1202300127.03.20239 520,00 €OBJ-8-2023NS 1115 IT Fitness Test03.04.20225055
61PFA-61-2023Mgr. Martin Paškala, advokátPoskytnutie právnej služby a poradenstva 230100257.3.2023140,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov20.3.2023336
62PFA-62-2023Halyna LakustaProjektový asistent DC 3/2023N-1/0431.03.2023288,00 €NS 1121 Talenty pre Moldavsko27.04.2023589
63PFA-63-2023
64PFA-64-2023PN printcertifikáta A4 - p.Staneková Piešťany2023022121.3.202328,20 €NS 1114 Seniori18.4.20235054
65PFA-65-2023I-Trade Global s.r.o.Konzultačné služby súvisiace s realizáciou projektu Digitálny prísp. pre žiakov SR, Operačný program Integrovaná štruktúra23010000331.3.202311757,96NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov19.04.20231076
66PFA-66-2023News and Media Holding a.s.inzercia 16-2023 Báječná žena - 1/3 šírka spadavka402230200217.4.2023720,00 €OBJ-13-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov19.04.20231076
67PFA-67-2023News and Media Holding a.s.Inzercia NM2301048/02-20.4.2023 Plus JEDEN DEŃ štv-1/2 H402230209820.04.2023684,00 €OBJ-13-20234.5.20231076
68PFA-68-2023Peter Brichta - ProductionFotografovanie tlačovej konferencie pre IT Fitness Test202300913.04.2023190,00 €NS 1115 IT Fitness Test18.04.20235055
69PFA-69-2023OrangeMesačný poplatok Go Biznis39909775714.04.202375,61 €NS 1108 Ďalšie18.4.2023336
70PFA-70-2023Qubes by hbreavisNájom 5/20232023007216.04.20234 200,00 €NS 1106 2B Nájom18.4.2023336
71PFA-71-2023Startitup s.r.o.Článok, TikTok, Bannerová kampaň na Startitup.sk2023021620.04.20239 960,00 €OBJ-23-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov25.5.20231076
72PFA-72-2023Mafra Slovakia, a.s.MS210291/03 TV Max TVM_9_2023 1/2 strany2230099026.04.20231 080,00 €OBJ-15-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov26.04.20231076
73PFA-73-2023News and Media Holding a.s.NM2301048/04-17-2023 Plus 7 dní - 1/2 šírka -spadavka402230222626.04.2023960,00 €OBJ-13-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov26.4.20221076
74PFA-74-2023Malata, Pružinský, Hegedüš & PartnersOdmena za poskytnuté právne služby2304000625.04.202332 520,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov24.5.20231076
75PFA-75-2023Petit Press, a.s.korzar.sme.sk - inzercia234310029430.04.20232 436,00 €OBJ-12-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov19.5.20231076
76PFA-76-2023Monitora, s.r.o.Služby Monitora 04/2023202388030.04.2023132,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov19.5.20231076
77PFA-77-2023Shadex media, s.r.o.Influencer kampaň digitálny žiak - duklock202302501.05.20239 999,60 €OBJ-14-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov27.5.20231076
78PFA-78-2023Work&Hugs, s.r.o.Influencer kampaň 1. časť - digitálny žiak202306102.05.20234 992,00 €OBJ-09-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov27.5.20231076
79PFA-79-2023Work&Hugs, s.r.o.Produkcia Marketingovej video kampane DŽ202306202.05.202315 000,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov27.5.20231076
DOBROPIS-01-2023Litograf, s.r.o.Etikety Dig. žiak + výseková forma202349227.04.2023-453,60 €OBJ-07-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov27.04.2023PFA-50-2023
80PFA-80-2023Martin Domčekpríprava a spracovanie článkov portálu Krysa2023000424.04.2023510,00 €?NS 1109 3A Sociálne siete, web26.4.2023336
81PFA-81-2023Mgr. Martin Paškala, advokátPoskytnutie právnej služby a poradenstva 2301003606.04.2023332,00 €NS 1108 Ďalšie26.04.2023336
ZAFA-01-2023Webglobe, a.s.registrácia domeny - itfitnesstest.ua238902049912.04.202324,00 €NS 1115 IT Fitness Test14.4.2023336
ZAFA-02-2023Webglobe, a.s.registrácia domeny - itfitnesstest.ua238902176212.04.2023116,52 €NS 1115 IT Fitness Test20.04.20235055
ZAFA-03-2023Webglobe, a.s.registrácia domeny - itfitnesstest.ua238902049812.04.2023318,53 €NS 1115 IT Fitness Test14.04.2023336
ZAFA-04-2023Zoznam.skInzercia Topky.sk2300013420.03.20239 600,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov22.3.20231076
ZAFA-05-2023Mafra Slovakia, a.s.MS210291/03 Eurotelevízia ET_14_2023 1/2 strany3230008622.03.20232 100,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov22.3.20231076
82PFA-82-2023Work&Hugs, s.r.o.logo, dizajn manuál202304204.04.20232 160,00 €OBJ-6-2023NS 1115 IT Fitness Test05.04.20235055
83PFA-83-2023KATMAN Group, s.r.o.záverečná správa It Fitness TestFV23020328.2.20231 480,00 €NS 1115 IT Fitness Test26.04.20235055
84PFA-84-2023Nexus Consulting, s.r.o.VO - Poskytovanie služieb prof. kontaktného centra Digitálny príspevok pre žiakov SR23000918.04.2023900,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov26.04.20231076
85PFA-85-2023Board.sk, s.r.o.Microsoft 365 + Servisné IT práce230049330.4.2023522,92 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov04.05.20231076
86PFA-86-2023OUR MEDIA SRinzercia Pravda213230033230.04.20233 342,53 €OBJ-18-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov27.5.20231076
87PFA-87-2023Ringier Slovakia Media s.r.o.Reklamná kampaň DŽ Native, Zive.sk, PR článok, Aktuality.sk382390051830.04.20233 000,00 €OBJ-20-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov27.5.20231076
88PFA-88-2023REFRESHER Media s. r. o.1x Tiktok, 3x IG reels, 3x IG post,2x IG stories202317030.04.20234 980,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov27.5.20231076
89PFA-89-2023DUEL-PRESS, s.r.o.DP230161/01-04-2023 UJSZO.com doublesqare, DP230161/03-04-2023 UJSZO.com pr clanok TOP+status702230075417.04.20231 915,20 €OBJ-22-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov29.5.20231076
90PFA-90-2023Crystal Call, a. s.FA na zákl. obj. č. 1/2023SI23023830.04.20233 520,02 €OBJ-3-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov27.5.20231076
91PFA-91-2023News and Media Holding a.s.NM2301163/01, NM2301163/06-pr článok, NM2301163/08 - square402230256930.04.20232 149,46 €OBJ-13-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov29.5.20231076
92PFA-92-2023News and Media Holding a.s.NM2301048/03 - 19-2023 Nový čas pre ženy - 1/3 šírka (205 x 90 mm) 402230258209.05.2023720,00 €OBJ-13-2023NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov29.5.20231076
93PFA-93-2023N Press, s.r.o.Online inzerciu v Denníku N 2340015830.04.20233 000,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov29.5.20231076
94PFA-94-2023Alza.sknotebook Lenovo V15522312723215.5.2023510,55 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov
95PFA-95-2023Hi-Reklamapolygrafická výroba, uprava tlacovin23FV162412.5.20234 428,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov
96PFA-96-2023Hi-Reklamapolygrafická výroba, uprava tlacovin23FV162312.5.202310 200,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov
97PFA-97-2023Nexus Consulting s.r.o.VO - sluzby exterého automatiz. spracovávania údajov 2300138.5.2023900,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov7.6.20231076
98PFA-98-2023Dobré médiá, s.r.o.mediálna kampaň kampaň 2023005312.5.20237 454,40 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov
99PFA-99-2023Qubes by hbreavisNájom 6/20232023009413.5.20234 200,00 €NS 1106 2B Nájom
100PFA-100-2023Crystal Vision Services,produkčné náklady - uverejnením na www.Techpedia.SK a v TV TA34.1.259015.5.20234 500,00 €NS 1131 Digitálny príspevok pre žiakov29.5.20231076
101PFA-101-2023Basefactoryfotograficke služby027-202318.4.2023540,00 €NS 1111 Propagácia18.05.2023336