demo-attachment-110-alex-knight-199368-unsplash-280x180-1

Podpis memoranda o spolupráci

Podpis memoranda o spolupráci medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Vysokou školou ekonomicky a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Tags: No tags

Comments are closed.