Členov digitálnej koalície

Spustených projektov

Projektov v príprave

Otvorených výziev

// Aktuality

Už čoskoro spoznáme finalistov súťaže European Digital Skills Awards 2024! Zaujíma Vás, kto to bude? Tak si rozhodne urobte v kalendári čas a pripojte sa online na slávnostné vyhlasovanie finalistov. Kedy? 📅 Štvrtok – 30. 5. 2024 🕓 16:00 –...
Bratislava/Komárno, 27. 5. 2024 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oficiálne vyhlásilo prvú integrovanú výzvu, ktorá spája viacero opatrení s cieľom modernizovať inteligentné samosprávy a zvýšiť bezpečie v uliciach našich miest a obcí, a tým aj zvýšiť...
Finalista Festivalu vedy a techniky AMAVET z roku 2023 Michal Lajčiak dosiahol svoj cieľ byť najlepší! (Bratislava, 21. mája.2024) Deviateho mája som písal v tlačovej informácii pred najprestížnejšou projektovou súťažou stredoškolákov Regeneron ISEF 2024 (Regeneron International Science and Engineering Fair 2024) o mladých...

// Projekty

Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

Zvyšovanie dostupnosti digitálnych zariadení smerom k cieľovým skupinám žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a podpora samostatnejšieho prístupu  k vzdelávaniu, ako aj zvládania digitálnej techniky pri príprave a na samotnej výučbe a zároveň vytvoria podmienky pre realizáciu dištančného vzdelávania pre všetkých žiakov.

IT Fitness Test

Najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch – to je IT Fitness Test. Bezplatné, celoplošné, online testovanie je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI) a ďalšími kľúčovými stakeholdermi v oblasti IKT doma i v zahraničí.

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

Seniori, ktorí častokrát nedisponujú potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Riziková je aj skupina starších zamestnancov verejnej správy, ktorí môžu mať v dôsledku nedostatočnej úrovne zručností problém udržať si svoje pracovné pozície do dôchodku, alebo sa uplatniť sa v lepšie kvalifikovanej práci. 

Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

Vrcholoví manažéri na Slovensku stále prevažne pristupujú k implementácií digitálnej transformácie odmietavo, čím sa brzdí tempo digitalizácie a realizácie transformačných zmien. Digitálna transformácia zároveň úzko súvisí so zelenou transformáciou, pretože moderné digitálne technológie a inovácie majú potenciál viesť k ekologickejšiemu a udržateľnejšiemu hospodárstvu.