Adresa

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.uniza.sk

Záväzky:

Súčinnosť na štúdii dopadov v oblasti digitalizácie vo vzdelávaní

Integrácia digitálneho vzdelávania do študijných programov

Spolupráca na národnom projekte IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

Rozvoj a rozširovanie pôsobnosti vzdelávacieho IKT klastra Z@ICT

Vytvorenie vzdelávacieho a konzultačného prostredia pre učiteľov základných škôl

Vytvorenie vzdelávacieho a konzultačného prostredia pre verejnosť, zamestnancov a podnikateľov