Impact Games

Informujeme o zmysluplných hrách a technológiách, ktoré si zaslúžia pozornosť a o tom, ako ich rozumne používať. Organizujeme prednášky pre učiteľov, lektorov a rodičov, v ktorých im predstavujeme možnosti využitia hier a moderných technológií vo vzdelávaní.

https://www.impactgames.eu/

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Iné


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined