Vĺčatá.sk

Informujeme o zmysluplných hrách a technológiách, ktoré si zaslúžia pozornosť a o tom, ako ich rozumne používať. Organizujeme prednášky pre učiteľov, lektorov a rodičov, v ktorých im predstavujeme možnosti využitia hier a moderných technológií vo vzdelávaní.

https://vlcata.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Iné


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined