Adresa

Drobného 29
P. O. BOX 133
844 07 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.trexima.sk/en/

Záväzky:

Cielená diseminácia informácií o povolaniach s dobrou perspektívou uplatnenia sa a odboroch vzdelania s vysokou mierou dobrého uplatnenia s na trhu práce pre výchovných a kariérových poradcov v regiónoch SR

Vzhľadom na široké portfólio dátových zdrojov a jedinečného know-how v oblasti rôznych štatistických zisťovaní a výskumných aktivít spoločnosti TREXIMA Bratislava byť nápomocní vedeniu Digitálnej koalície pri príprave analytických zhodnotení vybraných indikátorov na sektorovej úrovni (napr. zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdové podmienky a pod.).