The Slovak Sport Innovation Center

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Združenie


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Softvér


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Sports