Adresa

Hviezdoslavova 6 
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://strojsnv.edupage.org

Záväzky:

Inovácia vzdelávania v súlade s požiadavkami industry 4.0

V študijných odboroch strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, informačné a sieťové technológie posilní škola vzdelávanie v oblasti automatizácie a robotiky. Do školského vzdelávacieho programu zaradí nové predmety – programovanie robotov, seminár z robotiky a internet vecí. K tomu vybuduje nové učebne a inštaluje zodpovedajúce technické zariadenia.