Adresa

Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://www.tatrabanka.sk/

Záväzky:

Podpora projektu získavania zahraničných, konkrétne ukrajinských IT študentov 
Podpora projektu získavania zahraničných, konkrétne ukrajinských IT študentov, ktorý Digitálna koalícia rozbehla v roku 2018 s cieľom získať pre magisterské štúdium informatických odborov špičkových ukrajinských študentov, ktorí po ukončení štúdia nastupujú do práce u partnera. Aktuálne je do programu zapojené 3 ukrajinské univerzity v Charkove, Černivici a v Užhorode. Rokuje sa s ďalšími v Kyjeve, Ľvove a Odese. Možná spolupráca so špecializovanou ekonomicko-finančno-bankovou národnou univerzitou v Odese, ktorá sa vyslovene špecializuje na absolventov FinTechu a IT expertov pre banky a finančné inštitúcie a podobné programy už z francúzskymi univerzitami. S univerzitou je nadviazaný kontakt a boli sme tam na rokovaní s rektorom.

Zručnosti: Pracovná sila, IKT špecialisti, Vzdelávanie 
Dopad: 5 ukrajinských studentov 
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
1. Podpora projektu získavania zahraničných, konkrétne ukrajinských IT študentov, ktorý DK rozbehla v roku 2018 s cieľom získať pre magisterské štúdium informatických odborov špičkových ukrajinských študentov, ktorí po ukončení štúdia nastupujú do práce u partnera. Aktuálne je do programu zapojené 3 ukrajinské univerzity v Charkove, Černivici a v Užhorode. Rokuje sa s ďalšími v Kyjeve, Ľvove a Odese. Možná spolupráca so špecializovanou ekonomicko-finančno-bankovou národnou univerzitou v Odese, ktorá sa vyslovene špecializuje na absolventov FinTechu a IT expertov pre banky a finančné inštitúcie a podobné programy už z francúzskymi univerzitami. S univerzitou je nadviazaný kontakt a boli sme tam na rokovaní s rektorom.

Kry – sa 
Zvyšovanie informovanosti verejnosti (so zameraním sa na deti a mládež) v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Tatra banka bola hlavným partnerom tejto aktivity už v rokoch 2008 – 2010. Vzhľadom na prudko rastúci objem súkromných dát ako aj dátových/finančných transakcií všetkých vekových skupín obyvateľstva a dlhodobo znižujúci sa výsledok testovania v tejto oblasti je veľký priestor pre zlepšenie znalostí v danej oblasti. 

Zručnosti: Občania, Vzdelávanie – študenti 
Dopad: študenti  
Je Záväzok Podporovaný Z Verejných Financií: Nie 
Predpokladaný Najskorší Začiatok Realizácie Záväzku: 01-03-2019 
Predpokladaný Najneskorší Dátum Ukončenia Realizácie Záväzku: 31-01-2022 
Míľniky A Popis Realizácie Záväzku
2. Podpora projektu Kry-sa určeného pre Trvanie projektu 24 – 36 mesiacov. Priebežný reporting a profesionálne agentúrne zabezpečenie (agentúra Grayling)