Adresa

Kontakt

E:   microbit@python.sk

W: https://www.ucimeshardverom.sk/o_nas/

Záväzky:

Zvýšenie počtu škôl, ktoré pomocou platformy BBC micro:bit zvyšujú záujem žiakov o informatiku, rozvíjajú ich digitálne zručnosti a tvoria medzipredmetové projekty. 

Cieľom záväzku je vniesť do výučby informatiky na základných a stredných školách praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky a vďaka ktorým sa žiaci sami začnú zaujímať o rozvíjanie svojich informatických zručností. Pomocou prepájania hardvéru a softvéru dokážeme vytvoriť veľmi zaujímavé projekty. Tie navyše majú často aj praktické využitie v reálnom svete – príkladom môže byť tvorba inteligentnej domácnosti, domáci zabezpečovací systém či automatizácia zalievania v záhradke. Pri ich tvorbe budú žiaci získavať nové vedomosti hravou formou a zároveň si ich budú utvrdzovať na praktických projektoch._x005F_x000D_
_x005F_x000D_
Ciele budú dosahované organizáciou školení pre učiteľov informatiky, tvorbou metodík a učebných materiálov, prekladom existujúcich materiálov z iných jazykov a spoluprácou so školami na zakomponovaní výučby do školského vzdelávacieho programu tak, aby bol v súlade so štátnym vzdelávacím programom._x005F_x000D_
_x005F_x000D_
Do konca januára 2020 plánujeme zapojiť do projektu najmenej 100 škôl a 4000 žiakov, zaškoliť 200 učiteľov, vytvoriť metodické materiály na 2 roky výučby s BBC micro:bit na ZŠ a dva roky výučby na SŠ.