SOŠ polytechnická Humenné

Stredná odborná škola polytechnická v Humennom je na Hornom Zemplíne jediná škola, na ktorej je možné okrem iného aj štúdium v študijných odboroch informačné a sieťové technológie a multimédiá.

 www.soshe.sk

National Coalition member

Yes

Organization category

  • Poskytovateľ formálneho vzdelávania a odbornej prípravy

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined