SOŠ polytechnická Humenné

Stredná odborná škola polytechnická v Humennom je na Hornom Zemplíne jediná škola, na ktorej je možné okrem iného aj štúdium v študijných odboroch informačné a sieťové technológie a multimédiá.

 www.soshe.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Poskytovateľ formálneho vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined