Adresa

Dunajská 8
811 08  Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://sigfoxslovakia.com

Záväzky:

Vybavenie škôl zariadeniami potrebnými pre vývoj zariadení pre internet vecí a konektivitou: Poskytnutie základných vývojových kitov potrebných pre vývoj zariadení pre internet vecí, komunikačných modulov pre bezdrôtové odosielanie dát v sieti špeciálne určenej pre internet vecí Sigfox a bezplatnej konektivity týchto modulov počas celého trvania spolupráce. Študentom bude poskytovaná odborná pomoc s vývojom hardvéru a integráciou zariadení do backendových cloudových systémov. V rámci budovania ekosystému bude študentom poskytnutý okrem technického aj obchodný mentoring a know-how pre úspešné zakladanie nových spoločností na Slovensku s potenciálom preraziť na celosvetový trh. Dopad: Pripojenie troch univerzít do siete pre internet vecí Sigfox. Poskytnutie konektivity pre 50 komunikačných modulov a 20 vývojových kitov. (Upresníme) Každá škola dostane 100 bezplatných tokenov pre konektivitu.

Organizácia verejných podujatí zameraných na zvyšovanie povedomia o digitálnej transformácii a internete vecí: Dlhodobá pravidelná organizácia meetupov, workshopov, prednášok na školách, hackatonov a verejných obchodných výziev – Sigfox Challenge. Cieľom organizovaných podujatí a Sigfox Challenge je zvyšovanie povedomia v spoločnosti o téme IoT, ale predovšetkým aktívne zapojenie študentov, vývojárov či systémových integrátorov do tvorby zariadení a systémov. Spomínanými činnosťami tak chceme prispievať k digitálnej transformácii, zvyšovaniu kvality života občanov SR, ako aj zefektívneniu hospodárenia miest a firiem. Ako: Každé dva mesiace meetup v Bratislave a Košiciach, neskôr možno ďalšie mestá. Raz ročne prednáška na školách. Sigfox Challenge podľa dopytu od partnerov (približne každé tri mesiace na vývoj jedného až troch zariadení).