Adresa


Nadácia Slovenskej sporiteľne

Tomášikova 48

832 73 Bratislava

Kontakt

Barbara Henterová

Správkyňa organizácie

E:  nadacia@slsp.sk

W: https://www.slsp.sk/sk/nadacia

Záväzky: