Adresa

Boldocká 18
903 01 Senec
Slovenská republika

Kontakt

Rastislav Neczli

E:  rastislav.neczli@itmg.sk

W: https://www.itmg.sk

Záväzky:

Zvyšovanie úrovne vzdelávania v oblasti ekonomických informačných systémov – vyškolenie mladých 

Cieľom projektu je poskytnúť cieľovej skupine viaceré kvalifikačné kurzy v oblasti podnikových informačných systémov. Tieto kurzy im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.
Projekt je zameraný na najvýznamnejšie podnikové informačné systémy akým je SAP.
V rámci projektu Zvyšovanie úrovne vzdelávania v oblasti ekonomických informačných systémov budú uchádzačom ponúknuté 4 hlavné okruhy kurzov, z ktorých si budú môcť vybrať podľa osobných preferencií:
• ERP Financie
• ERP Logistika
• ERP vývoj moderného IS podniku