ITMG, s.r.o

Našim hlavným cieľom je pomáhať v tomto rýchlo sa meniacom svete budovania a prispôsobovania IT potrebám podniku. Za týmto účelom sme vytvorili súbor služieb, ktoré sú určené na to, aby ste mali čo najmenej starostí s prevádzkovaním IT a mohli sa zamerať na rozvíjanie Vášho podnikania.

https://www.itmg.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Iné


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined