Organizácia Digitálnej koalície

posted in: O nás | 0

Predstavenstvo

Čestný predseda predstavenstva

Peter Pellegrini, predseda vlády SR

Predseda predstavenstva

Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

Členovia

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ – Republikovej únie zamestnávateľov

Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska

Marek Števček (očakávame nomináciu), rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Robert Redhammer, rektor, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Jozef Jandačka (očakávame nomináciu), rektork Žilinskej univerzity v Žiline

Viera Cibáková, rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy

Michal Stachník, generálny riaditeľ CISCO Systems Slovakia

Rudolf Urbánek, GM Microsoft Česká republika a Slovensko

Ondrej Smolár, CEO Soitron, s.r.o.

Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR

Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS – Združenia miest a obcí Slovenska

Róbert Šimončič, riaditeľ SARIO – Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu

Anton Čižmár, prorektor pre inovácie a transfer technológií Technická univerzita v Košiciach

Slavomír Kožár, riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove

Daniel Giebel, CEO T-Systems Slovakia, s.r.o.

Peter Šimún, prokurista Seges, s.r.o.

Beáta Mitická, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade – Tatranská akadémia

Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ SimpleCell Networks Slovakia

Štefan Boháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy

František Vozár, vedúci organizačnej zložky-štatutár Itera Slovakia, o.z.

Gabriela Kukolová, riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Daniela Mihóková, riaditeľka Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku

Tomáš Peťovský, generálny riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko Uber Slovekia

Pavol Lančarič (očakávame nomináciu), predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko

Marek Paščák, predseda predstavenstva Datalan, a.s.

Tomáš Božík, riaditeľ IT v kurze, n.o.

Milan Ftáčnik, predseda Slovenskej informatickej spoločnosti

Oldřich Holiš, predseda Slovenskej živnostenskej komory

Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok

Jozef Kollár, prezident Konfederácia odborových zväzov Slovenskej Republiky

Milan Vašina, generálny riaditeľ – Slovak Telekom

Peter Dostál, CEO Aliter Technologies

Martin Sůra, štatutár ATOS

Martin Morháč, riaditeľ Sova Digital

Felix Dömeny, prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska

Peter Papík, riaditeľ Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave

Diana Koštiaľová, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Rožňave

Štefan Krištín, riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice

Štefan Balogh, riaditeľ Strednej odbornej školy IT v Banskej Bystrici

Jozef Neuschl, zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy v Handlovej

Ján Machaj, riaditeľ EDULAB

Radovan Debnár, predseda občianskeho združenia Learn2Code o.z.

Klaudius Šilhár, prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej Republike (AIVD)

Martin Drobný, šéfredaktor PC Revue

Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Údaje práve doplňujeme.

Výkonný výbor

Predseda výkonného výboru

Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov

Členovia

Miloš Koterec, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Branislav Baláž, generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR
Danica Lehocká, generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
František Vojtech, SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Daniel Olejár, prorektor pre informačné technológie Univerzity Komenského v Bratislave
Mária Bieliková, dekanka FIIT STU – Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Miloš Oravec, dekan FEI STU – Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Karol Matiaško, prorektor pre informačné systémy Žilinskej univerzity v Žiline
Ľuboš Cibák, kvestor a vedúci Katedry manažérskej informatiky Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
Lukáš Bordák, sales consultant Cisco Systems Slovakia
Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva Microsoft Česká republika a Slovensko
Andrej Sántai, HR manager, Soitron
Martin Džbor, riaditeľ pre rozvoj a stratégiu, T-Systems Slovakia
Peter Molnár, generálny sekretár RUZ – Republikovej únie zamestnávateľov

Júlia Steinerová, Slovak Telekom

Údaje práve doplňujeme.

Sekretariát

Andrej Bederka, tajomník
 
Sekretariát Digitálnej koalície
Cukrová 14
811 08 Bratislava
Tel.:     +421 905 606 620
Gustáv Budinský
Tel.:     +421 903 433 345