Organizácia Digitálnej koalície

posted in: O nás | 0

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva

Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

Členovia
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR
Róbert Šimončič, riaditeľ SARIO – Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
Štefan Boháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Robert Redhammer, rektor, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline
Viera Cibáková, rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
Slavomír Kožár, riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove
Marian Puttera, obchodný riaditeľ pre verejný sektor
CISCO Systems Slovakia
Biljana Weber, GM Microsoft Česká republika a Slovensko
Ondrej Smolár, CEO Soitron, s.r.o.
Daniel Giebel, CEO T-Systems Slovakia, s.r.o.
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ – Republikovej únie zamestnávateľov
Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska
Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS – Združenia miest a obcí Slovenska

Milan Vašina, generálny riaditeľ – Slovak Telekom

… údaje aktualizujeme

Výkonný výbor

Predseda výkonného výboru

Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov

Členovia
Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie, Úrad podpredsedu vláady SR pre investície a informatizáciu
Branislav Baláž, generálny riaditeľa sekcie informatiky a správy rezortných dát Ministerstva školstva, vedy výsokumu a športu SR
Danica Lehocká, generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
František Vojtech, SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Daniel Olejár, prorektor pre informačné technológie Univerzity Komenského v Bratislave
Mária Bieliková, dekanka FIIT STU – Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Miloš Oravec, dekan FEI STU – Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Karol Matiaško, prorektor pre informačné systémy Žilinskej univerzity v Žiline
Ľuboš Cibák, kvestor a vedúci Katedry manažérskej informatiky Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
Lukáš Bordák, sales consultant Cisco Systems Slovakia
Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva Microsoft Česká republika a Slovensko
Andrej Sántai, HR manager, Soitron
Martin Džbor, riaditeľ pre rozvoj a stratégiu, T-Systems Slovakia
Peter Molnár, generálny sekretár RUZ – Republikovej únie zamestnávateľov

Júlia Steinerová, Slovak Telekom

… údaje aktualizujeme

Sekretariát

Tajomník

Andrej Bederka, tajomník komisie ITAS pre vzdelávanie, výskum a inovácie

Sekretariát Digitálnej koalície

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:     +421 905 606 620
E-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk
WEB:    www.digitalnakoalicia.sk

Čestný predseda predstavenstva

Peter Pellegrini, predseda vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava

E-mail: premier.vlada@gov.sk
WEB:   www.vlada.gov.sk

Digitálny líder

Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

Tel.:     +421 2 2092 8190
E-mail: martina.slabejova@vicepremier.gov.sk
WEB:   www.vicepremier.gov.sk

Uvedená informácia o pozícii Digitálneho lídra platí do 31.8.2018, kedy sa končí pracovný pomer pani Martiny Slabejovej na ÚPVSR. Týmto si súčasne dovoľujeme vyjadriť poďakovanie za ústretovú spoluprácu na spoločnom diele v Digitálnej koalícii.

Mário Lelovský, predseda výkonného výboru Digitálnej koalície

Andrej Bederka, tajomník Digitálnej koalície