OECD konferencia: Medzinárodné lekcie o tom, ako najlepšie môžu školy pripraviť študentov na ich pracovný život

Táto konferencia poriadaná OECD prebehne dištančne po dobu 3 dní od 27. do 29. októbra 2021 a zameria na to, čo môžu školy urobiť, aby pripravili mladých ľudí pre prechod na trh práce, prostredníctvom vzdelávania zameraného na konečné zamestnanie absolventa.

Krajiny postupne obracajú svoju pozornosť od riešenia núdzovej situácie v oblasti zdravotnej starostlivosti k riešeniu
ekonomických ekonomické dopadov pandémie a obavy z nezamestnanosti mladých rastú. Už pred pandémiou mali mladí ľudia v mnohých krajinách problémy s uplatnením na trhu práce. Počas pandémie sa stretávali s prepúšťaním a zmrazovaním pravidelných náborov pracovných síl. Vo svete spamätávajúcom sa z krízy sú mladí ľudia sú v hľadaní práce zvlášť zraniteľní.

Kompletný program konferencie s možnosťou registrácie nájdete TU.